Yttrande remiss Vägledning samverkan

ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum skrivit ett gemensamt yttrande på Havs- och vattenmyndighetens remiss Vägledning samverkan. I yttrandet framförs synpunkter på 34 områden bland annat framhålls att de ideellt arbetande medlemmarna på arbetslivsmuseerna vid våra vattendrag inte har de ekonomiska resurserna att bekosta undersökningar etc.

Remiss Vägledning samverkan
Yttrande gemensamt Arbetets museum och ArbetSam
Följebrev yttrande Vägledning samverkan
Bilaga yttrande Vägledning samverkan


Bild: Storbrohyttan. Foto: Lovisa Almborg