Yttrande Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Transporthistoriskt Nätverk har skrivit ett yttrande avseende promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425).
ThN önskar avseende promemorians förslag framhålla att det för historiska transportmedel handlar om vilka bränslen som kan användas utan att motorer (och motsvarande) i historiska transportmedel kan skadas av bränslen som uppfyller dagens och framtida miljökrav.

Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)
ThNs yttrande avs. Promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation (I2020/03425)

Svedinos Bil-och Flygmuseum. Foto: Lovisa Almborg