Yttrande gällande föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg

Transporthistoriskt Nätverk har skickat ett gemensamt yttrande på Transportstyrelsens remiss gällande föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta. Flera organisationer inom nätverket har därutöver även skickat in egna yttranden. Transporthistoriskt Nätverk ser synnerligen positivt på Transportstyrelsens förslag till föreskrifter. Dessa föreskrifter är i linje med det som Riksantikvarieämbetet föreslår i sin rapport Det rörliga kulturarvet (KU2017/00942/KL).

Remiss Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg
Yttrande Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg
Rapport Det rörliga kulturarvet (KU2017/00942/KL)
Läs mer om Transporthistoriskt Nätverk här

Äldre flygplansmotor, Flygvapenmuseum. Foto: Torsten Nilsson.Äldre flygplansmotor, Flygvapenmuseum. Foto: Torsten Nilsson.