Yttrande Ändringar i begränsningsförordningen

ArbetSam har lämnat in ett yttrande på Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen. Socialdepartementet föreslår att förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ändras. Nya begränsningar tillkommer för sådant som nu inte omfattas. Museer och konsthallar ska omfattas av liknande krav som gäller för platser för fritidsverksamhet. ArbetSam välkomnar förslaget i promemorian.

Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen
Remissinstanser Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen
ArbetSams yttrande Promemoria Ändringar i begränsningsförordningen