Vi är Sveriges museer – en förklarande film om museirollen

Sveriges Museer har tagit fram en kort förklarande film som med fakta från Myndigheten från Kulturanalys, Europakommissionen och UNESCO lyfter museernas betydelse i samhället.

För arbetslivsmuseer kan filmen vara intressant som stöd och kanske inspiration. Den går bra att använda för att till exempel lyfta fram betydelsen av er verksamhet och museet som besöksmål i er kommun och region. Hur viktiga arbetslivsmuseer är bland annat för det levande lokalsamhället och dess välmående.

Sveriges Museer konstaterar att politiker och museiansvariga behöver förstå museernas betydelse och de roller som görs tydliga genom Museilagen.

Speciellt till dig som vill visa filmen för andra och sen göra en presentation om vad som gäller om lagen har Sveriges Museer tagit fram en PowerPoint. Läs mer


Vi är Sveriges museer – en förklarande film om museirollen (2 min 50 sek)
Använd filmen när du vill introducera museisektorn och dess betydelse.