Varvsforum 2018

Varje år arrangeras varvsforum för att presentera varandras verksamheter och inspirera varandra. Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som arbetar för att bevara och förmedla minnen från de svenska varvens storhetstid. I april är det dags för årets Varvsforum. Datum: 21-22 april. Plats: Uddevalla. Arrangör: Nätverket Svenska Varv/Statens maritima museer/ Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening.
OBS! Anmälan senast 3 april 2018 till claes.wollentz@maritima.se eller 073-340 16 40.
Se särskilt praktisk information bl a om vad du behöver boka själv på sista sidan i bifogat dokument.

Inbjudan och program

 

 

 

 

 

Sjösättning vid Uddevallavarvet. 68 000-tonnaren Burl S Watson av Rotterdam den 15/9 1960. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets fotoarkiv.