Varvsforum 2014

 

Varvsforum 2014 genomförs i Karlskrona och Sölvesborg 10-11 maj!
Varvsforum inbjudan och program 2014
Tid för anmälan, senast 7 april, men boka hotell innan dess!
Anmäl till:
claes.wollentz@maritima.se
eller på telefon 0733– 40 16 40
Målgruppen är föreningar, enskilda och institutioner som arbetar för att bevara och förmedla minnen från de svenska varvens storhetstid. Nätverket Svenska varv vill understödja och inspirera lokala projekt samt arbeta för att initiera dokumentationer, forskning och utställningar som belyser varvens betydelse i industrisamhället.

Ett levande varv, Gotenius i Göteborg. I förgrunden bogserbåten Sven som ArbetSams medlemmar besökte för några år sedan. Till höger i bild, gasklockan i Göteborg som tyvärr är ett hotat kulturarv och den sista gasklockan av detta slag i Sverige. Foto: Torsten Nilsson.

Ett levande varv, Gotenius i Göteborg. I förgrunden bogserbåten Sven som ArbetSams medlemmar besökte för några år sedan. Till höger i bild, gasklockan i Göteborg som tyvärr är ett hotat kulturarv och den sista gasklockan av detta slag i Sverige. Foto: Torsten Nilsson.