Välkomna nya medlemmar 2020!

Nya året innebär att flera nya arbetslivsmuseer blir medlemmar i ArbetSam. Med 21 nya har ArbetSam nu över 600 medlemsmuseer. Hurra!

Sotare Hans Edlund på tak i Katrineholm. Foto: ArbetSam

Bland de nya medlemsmuseerna har vi till exempel ett Skorstensfejaryrkesmuseum,  som berättar historien om ett av de äldsta yrkena i Sverige. En annan ny medlem är ett levande handpappersbruk som är i drift och ett av få kommersiellt verksamma handpappersbruk i Europa. Men också ett helt nytt marinarkeologiskt museum om Östersjöns världsunika kulturarv som öppnar under 2020. Vi hälsar er alla välkomna till ArbetSam!

Lessebo Handpappersbruk i Småland

Sjöfartsmuseet i Karlshamn, Blekinge
t/s Kvartsita, Bohuslän
Skorstensfejaryrkets Museum, Dalarna
Lindesnäs Bruksmuseum, Dalarna
Gotlands fiskerimuseum Kovik, Gotland
Vanges Museigård, Gotland
Nordanstigs Kustmuseum, Hälsingland
Elfstrands krukmakeri, Skåne
Hallsbergs gård & stenar, Skåne
Nostalgimuseum, Skåne
Pålsjö mölla, Skåne
Sliperiet Gylsboda, Skåne
Chalanderska Möbelmuseet, Småland
Gemla Leksaksmuseum, Småland
Lessebo Handpappersbruk, Småland
Storebro Bruksmuseum, Småland
Vrak – Museum of Wrecks, Stockholm
Thorslundkagge och Ekliggarnas sal, Södermanland
Gottfrid Skytts Snickeri, Uppland
Gillberga hbf Polis & lantbruksmuseum, Värmland
Västerbottens Medicinhistoriska Museum, Västerbotten