Välkommen att delta under Kulturarvsdagen 2014!

Kulturarvsdagen är dagen då kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturhistoriska byggnader och anläggningar visas upp och historien om dessa berättas. Dagen ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Nästa år infaller dagen söndagen den 14 september. Välkommen att medverka med arrangemang dit allmänheten bjuds in.
Tema – I krigens spår

År 2014 är det 100 år sedan första världskriget utbröt och 75 år sedan det andra inleddes. Andra orostider var Kubakrisen som hotade att utlösa ett tredje världskrig. Händelser som starkt påverkade hela Europa. Vilka spår sätter dessa världshändelser och andra kriser i det europeiska kulturarvet och i Sverige? Än i dag pågår konflikter runt om i världen och många flyr till andra länder och inte minst till Sverige. Människor med berättelser och minnen som gör avtryck i kulturarvet nu och i framtiden.

Vilka minnen, platser och personer gjorde, och gör idag, avtryck i era trakter? Vilka personliga betraktelser finns att berätta om? Vad finns att visa upp i arkiven? Vilken roll spelade svenska kyrkan och andra trossamfund i dessa tider? Spåren finns i allt från förhistoriska byggnader, fästningar, slott, fornborgar, parker, minneslundar, minnesmärken, ransoneringskort, film och musik, kläder och rustningar, till berättelser om särskilda händelser och människor. Några tänker säkert på barkbröd och kaffesurrogat, men man kan tänka sig allt från berättarkvällar där man utbyter minnen, till cykelturer eller visningar i krigens spår.

  • Bjud in personer som kan berätta och utbyta      erfarenheter
  • Öppna upp och visa byggnader och kulturmiljöer som bär      spår
  • Skapa utställningar som beskriver händelserna
  • Lyft fram det lokala – och gärna det vi kanske inte      visste

De senaste åren har runt 150 lokala arrangemang från norr till söder lockat över 15 000 besökare.

Samverkan
Riksantikvarieämbetet genomför Kulturarvsdagen 2014 i nära samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Nu vill vi uppmuntra alla som vill delta med egna aktiviteter på temat att anmäla dem på Riksantikvarieämbetets hemsida! Alla är välkomna som arrangörer, såväl privatpersoner som organisationer.

För mer information om Kulturarvsdagen och anmälan, besök oss på www.raa.se/kulturarvsdagen.