Utökat anslag till ideellt kulturarvsarbete

I Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2020 framgår att bidraget till kulturarvsarbete, som även arbetslivsmuseer kan söka från, utökats från 8 milj kr till 9 milj kr. Det är en mycket välkommen julklapp till landets ideella kulturarvsarbetare och en väl investerad miljon för samhället. Bidraget som är reserverat till enbart arbetslivsmuseer är oförändrat, dvs 8 milj kr. Så totalt finns 17 milj kr som arbetslivsmuseerna kan ansöka om. Ansökningsperioden är öppen nu och fram till 12 februari 2020.

Länk till Riksantikvarieämbetets sida om bidrag till kulturarvsarbete


Bild: Repslagarbanan i Karlskrona