Unikt tillfälle att få förslag på hur du kan utveckla museets hemsida

Vill du utveckla ditt webbarbete för att göra din verksamhet mer känd och få fler besökare? Få råd och tips på hur du kan göra din verksamhet mer synlig på webben?Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har nu möjligheten att ge råd om hur du effektivare kan använda din hemsida och webbnärvaro för att få fler besökare till ditt arbetslivsmuseum.

Projektet går i korthet ut på att en webbkonsult gör en utvärdering av din befintliga hemsida och ger konstruktiva förslag på förbättringar. Det är viktigt att ni som söker är öppna för att ta emot de synpunkter och råd som konsulten ger och i förlängningen även har en vilja genomföra dessa.

Målet är att webbarbetet leder fram till att nå fler besökare och bli mer synlig på webben. Vi söker nu arbetslivsmuseer som är intresserade av att delta i det här projektet. För att få delta ska hemsidan presentera ett besöksmål.

Anmäl intresse här

Sista anmälningsdag söndag 10 februari.

Vi kommer titta igenom ansökningarna och skicka vidare förslag till RAÄ som gör ett urval baserat på olika typer av besöksmål och behov/problem. Att delta är kostnadsfritt men villkoret är att RAÄ får använda resultatet och skriva om er webbplats som ett exempel utifrån feedbacken och vad som kan förbättras.

Riksantikvarieämbetet har publicerat en del artiklar med tips och råd för att arbeta med din webbplats. Projektet utgår också från detta:
https://www.raa.se/museer/publikt-arbete/att-arbeta-med-sin-webbplats/