Två viktiga enkäter för arbetslivsmuseer

I dagarna har ArbetSam skickat ut två mejl med påminnelse om två olika enkäter som alla arbetslivsmuseer ska ha fått i sin inkorg. En från Riksantikvarieämbetet och en från Myndigheten för kulturanalys. Det är otroligt viktigt för arbetet med att synliggöra och förbättra arbetslivsmuseernas villkor att båda dessa enkäter fylls i och skickas in.

Den ena enkäten är från Riksantikvarieämbetet där de ber er att fylla i en uppgifter gällande studie om arbetslivsmuseernas villkor och engagemang. Underlaget kommer sammanställas till en rapport som är ovärderlig för oss som arbetar med att synliggöra er medlemmar. ArbetSam har tillsammans med Arbetets museum i flera år bedrivit påtryckning för att en ny rapport ska tas fram.

2001 kom rapporten Man måste vara lite tokig (Rapport nr 2001:1 Riksantikvarieämbetet).
Den använder vi fortfarande som underlag när vi har kontakt med politiker och myndigheter. Nu äntligen dags för en uppdatering. Så därför är vi oerhört tacksamma om ni fyller i enkäten.

Har du frågor om den enkäten? Kontakta Riksantikvarieämbetet på e-postadressen studie.arbmus@raa.se

Den andra enkäten är från Myndigheten för kulturanalys och gäller insamling av besöksstatistik 2019. Ni kommer under februari att få en enkät från kulturanalys@actiondialog.se. Har ni inte fått något mejl från dem i er inkorg, kolla skräpkorgen alternativt meddela ArbetSam, info@arbetsam.com.

När era besökssiffror synliggörs blir det tydligt vad viktiga ni är för besöksnäringen.
Arbetslivsmuseerna finns med i den officiella besöksstatistiken sedan 2013.
Så – svara på enkäten och ange att ni är ett arbetslivsmuseum.

För att er redovisning ska komma med i den slutgiltiga sammanställningen är det viktigt att ni i enkäten som skickas ut från Kulturanalys svara på fyra inledande nyckelfrågor:
1. Har (Museum X) haft regelbundna öppettider under året eller delar av kalenderåret?
Info från ArbetSam: Tänk på att en tidtabell är samma sak som öppettider. Lägsta nivå för att finnas med i statistiken; fast öppettid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong).

2. Är (Museum X) öppet för allmänheten att besöka?
Info från ArbetSam: Kanske är fastigheten tillfälligt stängd för renovering men att ni har full verksamhet genom att t ex köra tåg eller vad det nu kan vara. Det är ju också verksamhet som har besökare, alltså bör ni fylla i att museet är öppet.

3. Har (Museum X) egna fysiska eller digitala samlingar?
Info från ArbetSam: Består ert museum av t ex en skonare, ångare, järnvägsvagn eller en kvarn? Då är det skonaren, ångaren, järnvägsvagnen eller kvarnen som är er samling.

4. Har (Museum X) skyltar, annan informationstext eller visningar där samlingarna/utställningar förmedlas och tillgängliggörs?

Har ni frågor som rör insamlingen av besöksstatistik? Kontakta ArbetSam alternativt Moa Olin på Myndigheten för kulturanalys, moa.olin@kulturanalys.se.

Foto: ArbetSam