Två utlysningar från EU-kommissionen för pilotprojekt

Innan kansliet tar semester vill vi uppmärksamma våra medlemmar att det finns möjlighet att lämna ansökan för att vara med och genomföra aktiviteter inom två pilotsatsningar från EU-kommissionen. Det handlar om satsningar på mobilitet inom Maker-rörelsen* och kompetenshöjande insatser som rör kulturarv inom kulturella och kreativa näringar.
*Maker-rörelsen är en unik kombination av konst, programmering, gammaldags hantverk och en teknologibaserad utveckling av gör-det-själv andan.

I den andra av de två utlysningarna, som är den mest intressanta för arbetslivsmuseer, söker EU-kommissionen en organisation som kan genomföra kompetenshöjande insatser inom kulturarv inom de kulturella och kreativa näringarna i Europa. Läs mer om utlysningen

En av pelarna i den europeiska handlingsplanen för kulturarv, som lanserades av Europeiska kommissionen, är “ökning av färdigheter inom kulturarvsprofessioner”. Åtgärder bör stödja den inledande och fortlöpande utvecklingen av kvalificerade yrkesverksamma och förbättra kunskapshanteringen och kunskapsöverföringen inom kulturarvssektorn, samtidigt som de kopplas till centrala och regionala politiska områden.

De två utlysningarna är öppna för organisationer att söka fram till den 12 augusti.