Två medlemsmuseer får stöd till ungdomsprojekt 2018

Medlemsmuseerna Brunnsmuseet Sätra Brunn och Köpmanholmens Bruksmuseum är de två arbetslivsmuseer som Arbetets museum valt ut att få stöd 2018 inom projektet Engagera unga på arbetsivsmuseer. Ur motivering Brunnsmuseet Sätra Brunn, Sätra Brunn, Västmanland: “…ett av två museer som får stödet, där vi framförallt ser ett värde i idén med unga filmare som ska dokumentera en äldre mans berättelse om brunnens historia.” Ur motivering Köpmanholmens Bruksmuseum, Köpmanholmen, Ångermanland: “…få stödet för deras ambition att utbilda fyra ungdomar så att de kan arbeta som värdar och guider på bruksområdet.” Grattis!

Bild: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri tilldelades stöd 2017. Foto: Eric Juhlin.

Om stödet:
Genom stödet uppmuntrar man till integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Arbetslivsmuseer som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på!

Läs mer om ansökan och inspireras av andra arbetslivsmuseer som genomfört ungdomsverksamhet.