Etikettarkiv: samlingsvård

Museidagar fokuserar på hållbara samlingar

Ett nytt tillägg till ArbetSams Museidagar med årsmöte 2020 är att arrangera en extra dag där vi kan erbjuda fördjupning kring årets tema Hållbara samlingar. I ett pressmeddelande 13 februari meddelar ArbetSam att vi fått projektstöd från Statens kulturråd för att genomföra seminariet om samlingsförvaltning för arbetslivsmuseer. Vi ser fram emot att ha en heldag på temat för våra medlemmar. Seminariet arrangeras söndagen den 19 april i Nyköping på Sörmland museum i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Sörmlands museum, Tekniska museet, Vadsbo museum med Industri, Eskilstuna Stadsmuseum och Arbetets museum.

Museidagar 2020 fördjupar vi oss i frågor om samlingar och förvärv för att tänka långsiktigt och hållbart. Med Hållbara samlingar förmedlar vi verktyg för ett grundläggande arbete för att kunna tillgodose arbetslivsmuseernas behov. Vanligen är behoven utökade resurser, större byggnader och digitalisering. Genom att börja se över samlingarna enligt metoder som exempelvis SAK och Spectrum, besparas museers resurser på längre sikt, och för att kunna digitalisera behöver museerna först gå igenom sina samlingar.

Museidagar 2020 pågår mellan 17-19 april på Sörmlands museum. Dagarna invigs av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind på fredagen. Under lördagen besöker vi medlemsmuseer och träffar även några medlemsföreningar. Länk till programmet.

Den 16 mars är det sista anmälningsdag till Museidagar med årsmöte. Det går att anmäla sig till alla dagar, två dagar eller en. Anmäl dig här

På bilden: Kultur- och demokratiministern Amanda Lind inviger Museidagar 2020. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum, Sörmlands museum, Sjöfartsmuseet, Skärgårdsmuseet, Sörmland Veteranjärnväg, Femörefortet, F11 Museum och Lotsarkivet i Gamla Oxelösund.

Mer information om Hållbara samlingar 19 april:

Skor i museisamling. Foto: Gabriella Ericson (CC BY)

Samlingsvård/Samlingsförvaltning. Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet
Varför samlingsvård? Varför policys? Varför registrera? Vi tar det från början.

SAK & Spektrum. Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet
Vad är det och hur används det

ESKILSTUNA II vid Nybrohamnen.
Från Sjöhistoriska museet, digitaltmuseum.se (CC0)

 


Dokumentation kring föremål i drift.
Susanne Mickel eller Susanne Granlund, Eskilstuna stadsmuseum. Arbetslivsmuseer har få montrar, istället är flera föremål i drift. Hur går det till när det kommer till registrering? Eskilstuna Stadsmuseum har erfarenhet av det och berättar hur de har jobbat.

 

 

Detta är Sveriges äldsta bevarade Renault, från 1901. Ingår i Tekniska museets Handling collection. Foto: Anna Gerdén (CC BY)

Föremålsregistrering – Handling collection. Christian Stadius, Tekniska museet
Ska museets bilar rulla?
Handling Collection, en policy om fungerande föremål för den rörliga samlingen, framtagen av Tekniska museet. Lättare att förstå en samling, dess användning och funktion med en tredimensionell upplevelse, doft, rörelse och funktion. Att uppleva föremålet gör också att vi får en relation till det.

 

 

Ånahästen är ett föremål i Vadsbo museums samling. Det är en vikthäst från medeltiden i brons. Fyndplatsen är oklar, men det finns bara ett fåtal liknande föremål bevarade i Norden. Foto: Vadsbo museum Mariestad (CC BY)

Så här gör vi! Linda Svensson, Vadsbo museum med Industri
Berättar om hur det var för dem att använda SAK. Delar med sig av erfarenheter och goda råd.

Samlingsförvaltning, Spectrum och SAK

Många av våra medlemsmuseer förvaltar stora samlingar därför vill vi lyfta hjälpmedel som finns framtaget av Riksantikvarieämbetet. Vi har lagt till två nya PDFer på sidan Museikunskaper. Under året fokuserar ArbetSam extra på samlingsförvaltning med temat Hållbara samlingar och vi genomför bland annat en heldag på temat i samband med Museidagar 17-19 april.

Samlingsförvaltning är helheten, alla aktiviteter som rör museets samling och inkluderar även hur organisationen planerar, ordnar, genomför, utvecklar och kommunicerar arbetet med samlingen. På så vis är samlingsförvaltning angeläget för alla som är engagerade i arbetet på ett museum och kommer i kontakt med samlingarna.

Det är bra att kolla in Riksantikvarieämbetets hemsida, där finns mycket information om samlingsförvaltning. Det är framförallt två verktyg som kan vara värdefullt att känna till, det ena är samlingsförvaltningsstandarden Spectrum som först började utvecklas i Storbritannien och används där av alla ackrediterade museer. På senare år har den börjat användas i flera olika länder av museer på olika nivåer och har översatts till flera språk. Det andra verktyget kallas SAK – Självskattning för vård och bevarande, och bygger på brittiska Benchmarks in Collection Care. SAK handlar om att genom självskattning skaffa sig en överskådlig bild av vård- och bevarandefrågor i museets nuvarande samlingsförvaltning.

Om Spectrum
Spectrum ger ett bra stöd för alla olika typer av museer att börja det övergripande arbetet inom samlingsförvaltningen. Varje museum utgår alltid från sina egna förutsättningar och behov. Spectrum är en standard uppbyggd av 21 processer. Varje process beskriver en aktivitet i samlingsförvaltningen och vad som ska dokumenteras i processen. Spectrum utgår från en gemensamt överenskommen god praxis och kan användas som kvalitetssäkring i arbetet med att förvalta och använda samlingar. När det fungerar bra blir det också enklare att använda och tillgängliggöra samlingen.

Spectrum innehåller väl beprövade råd för de arbetsuppgifter som de flesta museer utför när de förvaltar sina samlingar. Dessa arbetsuppgifter är de som kallas processer i Spectrum. Råden kan användas och anpassas när museer själva skriver ned sina egna policyer och arbetsrutiner för varje process.

Läs mer om Spectrum på Collections Trusts hemsida.

Om SAK – Självskattning för vård och bevarande
SAK är ett fritt tillgängligt Excel-verktyg, där påståenden besvaras och en sammanställning över resultatet. Det är även en PDF, med påståenden och plats för anteckningar, instruktioner och en ordlista. Genomförandet av självskattningen ökar medvetandet om organisationens samlingsförvaltning och belyser styrkor och svagheter. Resultatet kan användas i verksamhetsplaneringen och som underlag för att utarbeta handlingsplaner. För att få till en bra diskussion är det bra om flera personer som har olika ansvarsområden i organisationen deltar i självskattningen.

God samlingsförvaltning handlar om att ha en helhetssyn kring arbetet med att utveckla, bevara, tillgängliggöra och hantera information om en samling. Det innebär att  hela arbetsflödet är känt av alla inom organisationen och varje ansvarsområde ser sin del av kedjan och förstår hur det egna arbetet påverkar andra delar. Det handlar också om hur olika områden kan komplettera och stödja varandra.

Vad är skillnaden mellan SAK och Spectrum?
SAK bygger på Benchmarks in Collection Care som är en checklista för självskattning som anger tydliga och realistiska riktmärken för vård av samlingar. Benchmarks in Collection Care kan ses som en av resurserna för att hjälpa till med Spektrum-processen Samlingsvård och konservering. Samlingsvård en del av samlingsförvaltning, men kan också användas helt fristående. Börja där ni kan.

Spektroskop enligt Wrede. Vinkeln mellan prismorna är ställbar med hjälp av kil med mikrometermått för mätning av linjernas avstånd i spektrum. Bild från digitaltmuseum.se. Foto: Tekniska museet (CC BY)