Etikettarkiv: Lärande

Kulturarvsdagens tema för 2020 sätter lärandet i fokus

Kulturarvsdagen 2020 infaller söndagen den 13 september. Årets tema sätter lärandet i fokus. Det handlar om miljöer, berättelser och händelser där kunskap, nyfikenhet och lärande står i fokus – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien.

Hitta lokala exempel på lusten att upptäcka och lära mer eller där människan har inspirerats av historien för att hitta nya lösningar. Lyft fram hur kulturarvet formats eller påverkats, gärna både genom nationella och internationella influenser. Låt traditioner synliggöra likheter såväl som skillnader. Låt barnen upptäcka!

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Det är tillfället då alla (museum, förening, företag, organisation, privatperson) kan vara med och arrangera ett evenemang som marknadsförs tillsammans under Kulturarvsdagen 2020 och bjuder in allmänheten till kulturhistoriskt intressanta byggnader, miljöer och personer. Eller förmedla berättelser och historier om händelser, människor och traditioner.

Det kostar inget att anmäla ett evenemang som du är arrangör för. Arrangemangen ska knyta an till temat, vara öppna för alla och helst gratis. Det kan exempelvis vara guidade turer, prova-på, visningar om historiska spår, platser, människor och byggnader och traditioner. Tips, gör en kombination av flera evenemang och samarbeta gärna med andra på orten. Läs mer på Riksantikvarieämbetets sida.

Europeiskt, nationellt och lokalt samarbete
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Sveriges Hembygdsförbund samarbetar med Riksantikvarieämbetet som är nationell samordnare för European Heritage Days i Sverige och arrangerar Kulturarvsdagen. Övergripande tema i hela Europa är 2020: ”Heritage and Education”

Eleverna i årkurs 5 på Arthur Engbergsskolan i Hassela fick förtjänstmedalj 2019. Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)