Sveriges största museiförening – nu med över 500 medlemmar!

Vi är ett land med idoga museibyggare. I Sverige finns idag mer än 1 450 arbetslivsmuseer som till största delen drivs av ideellt arbetande personal. En tredjedel av alla arbetslivsmuseer är anslutna till ArbetSam.

Arbetslivsmuseerna lockar miljoner besökare varje år och utan alla dessa kunniga och engagerade människor skulle museisverige vara mycket, mycket fattigare.

I dagarna blev Tunabygdens Gammelgård medlem i ArbetSam och de blev därmed medlem nr 500. Det firar vi genom att ge Tunabygdens Gammelgård gratis medlemskap under 2015.Tunabygdens Gammelgård 1

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades den 20-21 mars 1998. Seminariet arrangerades av Arbetets museum, Tekniska museet samt Riksantikvarieämbetet och lockade 105 personer från hela landet till Norrköping. På seminariet presenterades den växande folkrörelsen som består av eldsjälar sysselsatta med att bevara och utveckla industrisamhällets kulturarv. 46 arbetslivsmuseer var anslutna 1998.

Varje år växer ArbetSam med ett stort antal medlemmar. Vi arbetar för att synliggöra arbetslivsmuseerna, anordna utbildningar samt utgöra en organisation som för arbetslivsmuseernas talan.
Läs här för mer information om medlem nr 500.

Tunabygdens Gammelgård 2