Stöd till Norrbyskärs Museum och Inlandsbanemuseet

Arbetets museum har utsett Inlandsbanemuseet och Norrbyskärs Museum (medlem i ArbetSam) som mottagare av stöd till Engagera unga på arbetslivsmuseer 2019.
Bra jobbat ! Och grattis! Motivering Norrbyskärs Museum, Norrbyskär, Västerbotten: Historien på Norrbyskär levandegörs i den miniatyr av Norrbyskär som finns vid museet, där barnen genom lek i husen får lära sig om skillnader mellan då och nu angående hur man bodde, mellan manligt/kvinnligt, om barns rättigheter och samhällets föränderlighet. En ungdomsguide anställs för att hålla i barnverksamheten.

Motivering Inlandsbanemuseet, Sorsele, Lappland: Arbetets museum uppskattar idén att utveckla museet tillsammans med ungdomar och göra Inlandsbanan mer levande med kläder, rekvisita och verktyg. Det är också utmärkt att en handledare ska lära ungdomarna kundbemötande, retorik och guidning. Bra beskrivning av förväntat resultat och metod.


Bild: Norrbyskärs Museum. Foto: Norrbyskärs Museum

Om Engagera unga på arbetslivsmuseer
Arbetets museum vill gärna stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar man integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Praktisk information: Sista ansökningsdag var 31 mars 2019. Projekten genomförs under maj–november 2019 och slutredovisas i oktober och offentliggörs i november 2019.

Vid urval tittar man på följande kriterier (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):

  • Geografisk och genremässig spridning
  • Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
  • Ungdomar involverade i museiverksamheten
  • Ungdomsläger
  • Feriearbete
  • Kurser/utbildningar för unga inom museet
  • Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
  • Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället