Stöd till gränsöverskridande projekt 2017

Inom ramen för projekt Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer har Arbetets museum haft möjlighet att stötta arbetslivsmuseer som arbetar med gränsöverskridande verksamhet tillsammans med ungdomar. Det kan exempelvis innebära att arbeta över generationsgränser, integrationsarbete och/eller att involvera ungdomar i museiarbetet. För att kunna bruka och bevara vårt industriella kulturarv krävs kunskap – både för arbetslivsmuseerna idag och för att överföra kunskapen till kommande generationer.

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri är ett av två utvalda projekt som får 15 000 kronor från Arbetets museum som stöd till gränsöverskridande projekt. Motiveringen är att ungdomar görs delaktiga i hela arbetskedjan, från planering till färdig ”produkt”, där aktiviteter för asylsökande är en av de planerade verksamheterna. Det finns en stark gränsöverskridande koppling mellan arbetslivsmuseet – feriearbetande ungdomar – nyanlända.

Det andra av två utvalda projekt som får 15 000 från Arbetets museum som stöd till gränsöverskridande projekt är Mjörns Ångbåtsförening, som äger och driver Bogserbåten s/s Herbert. För att locka fler ungdomar in i ångvärlden har föreningen införskaffat ångslupen s/s Sanna och startat projektet Liten Ångbåt på Mjörn. Motiveringen till stödet är att ungdomarna görs delaktiga i omfattande praktiskt arbete vid renoveringen av båten, där kunskapsöverföring mellan generationer är en viktig pusselbit.

 

 

 

 

 

 

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Foto: Torsten Nilsson


Bogserbåten s/s Herbert