Statistikinsamling besök 2017

I februari skickar Myndigheten för kulturanalys ut enkäten för insamling av besökssiffror 2017. Snälla – fyll i formuläret! Ju fler arbetslivsmuseer som redovisar sina besökssiffror ju synligare blir ni.

Tänk på:

  • Ange att ni är ett arbetslivsmuseum! Man har möjlighet att välja flera alternativ vad gäller museikategori. Det är oerhört värdefullt att ni anger arbetslivsmuseum i någon av kategorierna.
  • Öppettider – för att komma med i statistiken krävs fast öppet tid under sommarsäsong, åtminstone en gång i månaden (att jämföra med en båttur per månad under sommarsäsong).
  • Samlingar – är ert museum en skonare, ångare, järnväg, en kvarn eller dylikt?Då är det skonaren, ångaren, järnvägen, kvarnen etcetera, som är er samling.

Kontakta Myndigheten för kulturanalys info(a)kulturanalys.se alt. 08-52 80 20 00 eller ArbetSams kansli om ni är tveksamma över hur ni ska hantera frågeställningar i enkäten eller dylikt, info(a)arbetsam.com alt. 011-23 17 30.

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.