Statistik över museibesök 2015 klar

20 december presenterade Myndigheten för Kulturanalys rapporten Museibesök 2015. Den visar att museerna hade 26,5 miljoner besök år 2015. Det är en ökning med 1,5 miljon besök från föregående år. Arbetslivsmuseerna finns med i statistiken men särredovisas inte. Indelningen är gjort utifrån driftsform och ett arbetslivsmuseum kan antingen vara centralt, regionalt, kommunalt, ideellt och så vidare. Vi återkommer med mer analys av rapporten i nästa nyhetsbrev. Läs rapporten här:

Länk till rapport Museibesök 2015

museer_2015_omslag-115x160