Söka pengar workshop – Stockholm

Sista seminariet i årets Söka pengar serie. Vi samlades på Armemuseum, SFHM eller om det var SMHA? Erik som är kanslichef på SMHA (Sveriges Militärhistoriska Arv) hälsade välkommen och försökte reda ut begreppen. Nåväl lokalen och konferensservice fungerade mycket bra.

Här kan ni se presentationen som användes vid Söka pengar workshop i Stockholm

Fotspår i snön. Alla var på väg till Söka pengar konferensen. Det märktes redan på perrongen i Norrköping. Foto: Torsten Nilsson.

Alla var på väg till Söka pengar konferensen. Det märktes redan på perrongen i Norrköping. Foto: Torsten Nilsson.

Deltagande museer:  Vaxholms Fästnings Museum, Folk&Trädgårdsmuseet i Tungelsta, Mårbackastiftelsen, nätverket skog o trä/Torsångs hembygdsförening, Svenskt hästmuseum, Farmacihistoriska Museum, Litografiska Museet, Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg, Solnaskutan, Joe hillsällskapet, Repslagarmuseet Älvängen, Slite sjöfartsmuseum, F11 Museum, Bläse Kalkbrusmuseum, skonaren Vega, Hemvärnsmuseet.