Skrivelse – Stöd till arbetslivsmuseer pga covid-19

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020.  ArbetSam och Arbetets museum har skickat en gemensam skrivelse för att belysa behov av stöd till arbetslivsmuseer på grund av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna som ofta drivs ideellt och vars enda stora intäkt är entréavgifter, drabbas hårt av coronapandemin. Arbetslivsmuseerna är en viktig aktör, inte minst på mindre orter och på landsbygden. De ger underlag till företagande och inkomster för butiker, restauranger och boendeanläggningar.

Länk till skrivelse
Bilaga: Lista arbetslivsmuseer
Regeringens pressmeddelande om 150 milj kr till kultur i hela landet


Bild: Thorslundskagge och Ekliggarnas sal