Skapande skola – en första utvärdering

I budgetpropositionen för 2008 beskrev regeringen barn och ungas rätt till kultur som “kulturpolitisk huvudfråga”.  I december 2009 beslutar riksdagen att införa nya kulturpolitiska mål, vilka bland annat innefattar att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Myndigheten för Kulturanalys har nu kommit ut med en första utvärdering av Skapande skola.
Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.  Här kan du ladda ner och skriva ut ditt eget exemplar av Skapande skola – en första utvärdering.