Seminarium om vänföreningar 14 februari

Föreningen Sveriges vänföreningar för Konst och Kultur (SVK) anordnar ett seminarium om samverkan mellan museer och museers vänföreningar.
Ur SVKs beskrivning och bakgrund:
I betänkandet 2015 om en ny museipolitik hade utredarna förbisett vänföreningarna och deras medlemmar, vilket SVK påpekade. Även om man i propositionen Kulturarvspolitik betonade vikten av ett samspel med civilsamhällets organisationer i kulturarvsfrågor tappades vänföreningarna åter bort. I syfte att öka kunskapen om landets museivänföreningar igångsatte SVK projektet ”Museets bästa vän” med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetet. I projektrapporten redovisas, utifrån enkät och intervjuer, skilda erfarenheter av samarbeten/samverkansprojekt mellan museivänföreningar och museer i Sverige.

SVK vill med utgångspunkt från rapporten fortsätta att belysa och stärka samspelet mellan landets museivänner och deras museer. Konferensen är ett led i denna strävan. Konferensen är kostnadsfri för anmälda/inbjudna. För långväga resenärer kan
resekostnadsbidrag utgå efter ansökan.

Datum: 14 februari 2020
Tid: 10-17
Plats: Tekniska museet, Stockholm
Anmälan: styrelsen@sverigesvanforeningar.se

Länk till inbjudan
Länk till program
Länk till rapport
Länk till SVKs hemsida

Till vänster: Börje. Till höger: Lars-Erik
Bild: De ideella krafterna Börje och Lars-Erik arbetar vid Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri. Foto: ArbetSam