Seminarium: Det hållbara industriarvet

Svenska industriminnesföreningen bjuder in till seminarium Det hållbara industriarvet. Ur programmet: “Det finns idag ett ökat fokus på kultur i hållbarhetsarbetet jämte de tre etablerade dimensionerna ekonomi, ekologi och det sociala. Frågan är vad industriarvet kan betyda i det här sammanhanget och vilka roller det industriella arvet kan spela för den ett hållbart Sverige. Utvecklas arbetet i hållbar riktning och i så fall hur? Hur skulle olika aktörer inom olika delar av samhället kunna samarbeta kring frågorna? Vad finns det för utmaningar för framtiden? Välkommen att delta. Din medverkan är viktig och kommer att utgöra ett underlag för en framtida webundersökning för att få ökad kännedom.”

Plats: Tekniska museet, Stockholm, Museivägen 7, Norra Djurgården.
Tid: 13:00-16:00.
Program.
Anmälan senast 17 januari 2020  på länken (antalet deltagare är begränsat): https://jernkontoret.wufoo.com/forms/s19jqagh1gvw746/