Seminarieserie om kulturarv i skolan

Riksantikvarieämbetet erbjuder i vår en digital seminarieserie om kulturarv i skolan där deltagarna har möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter kring metoder och arbetssätt. Seminarierna genomförs via Zoom. Du behöver inte anmäla dig. Här nedan ser du programmet och länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där du hittar möteslänkar samt mer information.

Program
10 mars 9.00–9.45 De nya kursplanerna i historia: vad blir skillnaden?
Mattias Ludvigsson, ansvarig för historieämnet på Skolverket, reder ut och svarar på frågor.

24 mars 13.00-13.45 Rapport om kulturarvspedagogik för skolan
Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura berättar om några av slutsatserna i sin nyligen färdigställda rapport om pedagogisk verksamhet vid Västernorrlands museum. Rapporten reder ut museets behov, mål och pedagogiska strategier för ökad likvärdighet i länet.

26 mars 13.00–13.45 Utmaningar att jobba med skolan
Anahi Davila, Arkivpedagog och legitimerad gymnasielärare som arbetar vid Centrum för Näringslivshistoria berättar.

20 april 9.00–9.45 Varför en strategi för pedagogisk utveckling?
Laura Brander, fil dr i historia och pedagogisk utvecklare. Laura berättar om hur Västernorrlands museum arbetar med att utarbeta en pedagogisk strategi och vilka möjligheter museet ser i att arbeta strategiskt och långsiktigt

22 april 9.00–9.45 Lärare berättar om sin vardag
Sofia Degermosse och kollegor från Äsperödsskolan i Uddevalla berättar om sitt arbete med att använda kulturarvsresurser i undervisningen.

24 april 9.00–9.45 Hinder och möjligheter för samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner
Mia Fahlgren, arkivpedagog och gymnasielärare på Föreningsarkivet i Östersund, berättar om sina tankar kring hur material kan anpassas till skolans behov.

Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där du hittar möteslänkar samt mer information.

Skolklass på Glimmingehus. Foto: Peter Eskilsson CC BY