Rapport – ideella kultursektorns utmaningar under pandemin

ArbetSam ingår i NOD Sverige – ett nationellt organ mellan regeringen och civilsamhället. NOD Sverige har tagit fram en rapport om den ideella kultursektorns utmaningar under coronapandemin, en lägesbild över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige. Lägesbilden behandlar exempel på efterfrågade insatser, problembeskrivningar, ny verksamhet, nya samverkansinitiativ och en kortare kommentar över relevanta trender inom sektorn.

Länk till rapport
Läs mer på NOD Sveriges hemsida