RAÄ:s bidragsfördelning arbetslivsmuseer 2021

Riksantikvarieämbetets beslut kring fördelning av 8 milj kr i projektbidrag till arbetslivsmuseer 2021 är klar. Totalt beviljades 56 arbetslivsmuseer bidrag. Av dem är 32 medlemmar i ArbetSam. De beviljades tillsammans totalt 4 447 000 kr. Stort grattis och bra jobbat! Riksantikvarieämbetet avser att fatta beslut om bidrag till hembygdsmuseer och övrigt ideellt kulturarvsarbete den 7 juni 2021. Riksantikvarieämbetet fördelar varje år bidrag till kulturarvsarbete. 2021 fördelar man 17 milj. kr varav 8 milj. reserverade till arbetslivsmuseer.

Lista ArbetSams medlemmar beviljade RAÄ bidrag 2021
Lista arbetslivsmuseer beviljade RAÄ bidrag 2021

Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Bild: Rosenlöfs Tryckerimuseum som beviljats 300 000 kr till ett multimediaprojekt. Foto: Lovisa Almborg