RAÄ föreslår lagskydd för det rörliga kulturarvet

Idag finns ingen särskild lagstiftning som skyddar bredden av det rörliga kulturarvet. Transporthistoriskt Nätverk har i flera år åberopat ett stärkt lagskydd för rörliga kulturarvet och nätverket välkomnade varmt beskedet att Riksantikvarieämbetet skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett lagskydd (KU2017/00942/KL). Nu är Riksantikvarieämbetets utredning klar och i den föreslår man ett lagskydd för det rörliga kulturarvet.

Länk till rapport
Länk till bilaga
Läs mer här, länk till Riksantikvarieämbetets hemsida

 

 

 

 

 

 

 

Bild, från övre vänster: Skolsegelfartyget Ellen, DC-3:an Daisy, Svedinos bil- och flygmuseum. Järnvägsmuseum med Svanskogsbanan och Ångaren Trafik.