Projekt Arbetslivsmuseer som klassrum – medel beviljat för 2016

Statens kulturråd har beviljat ArbetSam medel för att fortsätta det uppskattade projektet Arbetslivsmuseer som klassrum. Ett mycket glädjande besked!
Efterfrågan har varit stor att få ingå i projektet. 28 arbetslivsmuseer har gjort intresseanmälan.
Under 2016 har vi möjlighet att erbjuda nio av dem en plats i projektet. Grattis till er!

De som ingår i år är:
Ebbamåla Bruk, Blekinge
Frövifors pappersbruksmuseum, Västmanland
Gällivare museum, Lappland
Hillefors grynkvarns museiförening, Västergötland
Nordmarks gruvmuseum, Värmland
Norrbyskärs Museum, Ångermanland
Rosenlöfs Tryckerimuseum, Gästrikland
Slite sjöfartsmuseum, Gotland
Svenska Skoindustrimuseet, Närke

ArbetSam har anlitat pedagog Pia Åkesson, till vardags verksam vid Qvarnstensgruvan Lugnås. Pia var en mycket uppskattad kursledare i projektet i fjol och besökte då sju olika arbetslivsmuseer runt om i landet. Läs mer under sidan Pedagogik – Arbetslivsmuseer som klassrum.

Arbetslivsmuseer som klassrum

Arbetslivsmuseer som klassrum