Praktiska handböcker – kostnadsfritt

För att driva ett museum krävs kunskap eller snarare en massa kunskap. På ett arbetslivsmuseum skall man förutom alla museikunskaper dessutom kunna visa och förstå olika tekniska processer och hantverkskunskaper. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en rad praktiska handböcker och rådgivningsblad. ArbetSam har samlat dem som vi tror att ni har mest nytta av, på vår hemsida. Alla kan laddas ned kostnadsfritt. Varsågoda!

Länk till ArbetSams sida om handböcker