Ungdomsverksamhet

I Sverige finns cirka 1 500 arbetslivsmuseer, de sträcker sig över hela landet och finns i både storstad och landsbygd. De engagerar cirka 15 000 personer och lockar drygt 10 miljoner besökare varje år. På arbetslivsmuseerna råder det stor aktivitet!

Flera av arbetslivsmuseerna driver olika former av ungdomsverksamhet. Här nedan hittar ni material från arbetslivsmuseer som framgångsrikt arbetar med ungdomsläger. Låt er inspireras av ungdomarnas engagemang och varför de lägger tid på detta.

Engagera unga på arbetslivsmuseer
Stödet för 2020 har tilldelats:
Bohusläns försvarsmuseum, Uddevalla, Bohuslän
I projekt Kulturhistoriska vandringar möter de unga sin lokalhistoria och jobbar i moderna medier tillsammans med de äldre. Man utgår från museets bildarkiv och skapar QR-skyltar. Syftet är att öka tillgängligheten på museet genom att möjliggöra besök även utanför öppettider. Det finns potential till långsiktighet eftersom projektet går att utveckla.

Rydö Bruksmuseum, Rydöbruk, Halland
Unga forskare forskar om sin lokalhistoria; ett kreativt projekt som utgår från barnens intresse och självständiga val kring ämne. De fria resultaten av projekten är lustfyllda och personliga. Syftet är att stärka barns och ungdomars kunskaper, sociala egenskaper och hemmahörighet i sin uppväxtmiljö.

 

Om Engagera unga på arbetslivsmuseer
Arbetets museum driver i samarbete med ArbetSam projektet Engagera unga på arbetslivsmuseer och vill på sätt stötta arbetslivsmuseer som arbetar tillsammans med unga. Till exempel uppmuntrar vi integrationsarbete, gränsöverskridande arbete mellan generationer och/eller att man involverar unga förmågor i museiarbetet. Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10–25 år) på ert arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd. Två museer per år har hittills utsetts att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.

Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på!

PROJEKTET TAR PAUS 2021

Ansökningsblankett PDF-format
Ansökningsblankett Word-format

Sista ansökningsdagen är 31 mars och museerna får besked i april.
Projekten genomförs under maj–november och slutredovisas och offentliggörs i november. Arbetets museum beslutar om vilka som ska tilldelas stöd.
Kriterier för urval (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):
Geografisk och genremässig spridning
Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
Ungdomar involverade i museiverksamheten
Ungdomsläger
Feriearbete
Kurser/utbildningar för unga inom museet
Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Skonaren Ingo

Bild: Skonaren Ingo

Engagera unga på arbetslivsmuseer
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet på 15 000 kr/museum. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam. Ansökningsperiod för 2020 har varit.

En fullständig ansökan ska inkomma underskriven till e-post:
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se eller postadress:
Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

Bild: Museispårvägen Malmköping

Stödet för 2019 har tilldelades:
Inlandsbanemuseet, Sorsele, Lappland
Motivering: Arbetets museum uppskattar idén att utveckla museet tillsammans med ungdomar och göra Inlandsbanan mer levande med kläder, rekvisita och verktyg. Det är också utmärkt att en handledare ska lära ungdomarna kundbemötande, retorik och guidning. Bra beskrivning av förväntat resultat och metod.

Norrbyskärs Museum, Norrbyskär, Västerbotten
Motivering: Historien på Norrbyskär levandegörs i den miniatyr av Norrbyskär som finns vid museet, där barnen genom lek i husen får lära sig om skillnader mellan då och nu angående hur man bodde, mellan manligt/kvinnligt, om barns rättigheter och samhällets föränderlighet. En ungdomsguide anställs för att hålla i barnverksamheten.

Stödet för 2018 tilldelades:
Brunnsmuseet Sätra Brunn, Sätra Brunn, Västmanland
Motivering: Arbetets museum har valt ut Brunnsmuseet Sätra Brunn som ett av två museer som får stödet, där vi framförallt ser ett värde i idén med unga filmare som ska dokumentera en äldre mans berättelse om brunnens historia.
Länk till Sätra Brunns inspirationsfilm på YouTube från projektet

Köpmanholmens Bruksmuseum, Köpmanholmen, Ångermanland
Motivering: Arbetets museum har också utsett Köpmanholmens Bruksmuseum att få stödet för deras ambition att utbilda fyra ungdomar så att de kan arbeta som värdar och guider på bruksområdet.

 

Lär mer och låt dig inspireras av andra…
Våren 2016 hölls konferensen Växtnäring för arbetslivsmuseer på Arbetets museum. Medverkade gjorde bland annat Johan von Essen, docent, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Högskola. Han berättade om den forskning som han bedrivit kring ideellt arbete i Sverige; Hur många är vi som engagerar oss ideellt i Sverige? Hur många var det i början av 1990-talet och hur ser prognosen ut för framtiden?
Forskningsrapporten heter Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 av Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg. Här nedan kan du ta del av materialet från konferensen Växtnäring för arbetslivsmuseer samt ladda ned rapporten i sin helhet.

Powerpoint – Johan von Essens föreläsning
Rapport – Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014

Här kan du ta del av olika arbetslivsmuseers erfarenheter av att arrangera ungdomsläger
1. Skonaren Ingo
Erfarenheter och tips
Lathund Seglarksola för nybörjare
Seglarfilm (2.53 min lång) – inte tillgänglig tillfälligt

2. Museispårvägen Malmköping – MUMA
Länk till film om MUMAs ungdomsläger.

3. Rydö Bruksmuseum
Rydö Bruksmuseum har ett pågående lyckat samarbete med ortens grundskola med sikte på bättre social integration; ”Barnens kuturmiljö i Rydöbruk”. Läs mer om projektet på Rydö Bruksmuseums hemsida – klicka här.

4. Skonaren Westkust
Skonaren Westkust har stor vana av att anordna ungdomsläger. Här en länk till deras rapport om ungdomslägret sommaren 2016. Klicka här.

5. Jädersbruksvänner
Rapport om Jädersbruksvänners barn- och ungdomsprojekt 2016. Länk till dokument.
Länk till Jädersbruksvänners hemsida.

6. Arbetslivsmuseer och ungdomsläger
Rapport av Peter Rundström, Student vid yrkeshögskoleutbildningen ”Konceptutvecklare/projektledare inom besöksnäringen” vid Affärshögskolan Lärande i arbete. Innehåller goda exempel på hur arbetslivsmuseer arbetar med att möta barn och ungdomar och få med dem i verksamheten. Länk till dokument.

7. Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
Rapport av Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri´s ungdomsprojekt 2017. Länk till rapport.

8. Mjörns Ångbåtsförening
Rapport av Mjörns Ångbåtsförenings ungdomsprojekt 2017. Länk till rapport.

Arbetar ditt arbetslivsmuseum/förening med ungdomsverksamhet? Har ni tips och erfarenheter som ni kan dela med er av? Har ni erfarenhet av att driva ungdomsläger eller är ni nyfikna på att arrangera ett? Kontakta ArbetSams kansli! Telefon 011-23 17 30 alternativt e-post.