Skapande skola

Statens kulturråd fördelar medel för Skapande skola, en satsning på mer kultur i förskoleklass och för grundskolans årskurser 1- 9. Bidraget ska stärka samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Arbetslivsmuseer är utmärkta som klassrum som vi hoppas att fler barn ska få möjlighet att uppleva. Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida.

IMG_3120

Töllstorps industrimuseum Foto: Lovisa Almborg