Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer


Bild från Härjedalens Fjällmuseum

Workshop om personliga berättelser för ArbetSams medlemmar:
Anmäl intresse här

Datum och platser:
• 4/9 Försvarsmuseum Boden, Norrbotten
• 18/9 Vadsbo museum med Industri, Västergötland
• 1/10 Ekomuseum Bergslagen, Dalarna (OBS 1/10 är nytt datum)
• 9/10 Lekoseum, Skåne

Pris: Kostnadsfri, deltagare står för resan dit själv.

Personliga berättelser är en del av vårt gemensamma immateriella kulturarv. Många arbetslivsmuseer har stora fina samlingar av föremål. Vid varje föremål har det funnits en människa. Hur bodde hon? Hade han familj? Vad gjorde de på fritiden? Hur såg arbetsförhållandena ut? Föremålen kan få liv och ge en känsla av att de talar till oss.

Genom att knyta an och lyfta fram den personliga berättelsen till föremålet levandegörs historien, vi känner släktskap med det förflutna och skapar förståelse för vår samtid. På så sätt kan vi levandegöra historien och göra arbetslivsmuseerna mer attraktiva som besöksmål.

Under hösten 2019 erbjuder ArbetSam sina medlemmar att kunna delta i workshop på fyra olika orter. Kursledare är Robert Fors, till vardags verksam på Loos Koboltgruva.  Genomförs i samarbete med ABF och det lokala medlemsmuseet.

Anmäl intresse här
Informationsblad

Flera arbetslivsmuseer arbetar redan aktivt med att lyfta fram personliga berättelser i sina utställningar och i sina visningar. Genom att gestalta den personliga berättelsen och lyfta människan bakom maskinen tror vi att arbetslivsmuseerna än mer kan förmedla kunskapen om industrisamhällets kulturarv vidare till besökare och nya generationer.
ArbetSam önskar se att den personliga berättelsen synliggörs och gestaltas på arbetslivsmuseerna i större utsträckning än idag.

Projektet med att lyfta berättelser startades 2017 med två endagskurser om hur personliga berättelser kan gestaltas både innanför och utanför museets väggar. Året därpå, 2018, genomfördes tre seminarier på tre olika orter i landet. Seminarierna visade på goda exempel hur andra arbetslivsmuseer arbetar med att gestalta personliga berättelser och praktisk information om hur cirkelverksamhet drivs.

ArbetSam har även tagit fram ett häfte som är tänkt att ge inspiration och komma-igång-tips att lyfta personliga berättelser på ditt arbetslivsmuseum. Finns gratis att ladda ned här.