Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseer


Bild från Härjedalens Fjällmuseum

Under 2019 erbjöd vi medlemsmuseer en kostnadsfri workshop; Lyft personliga berättelser på arbetslivsmuseser i samarbete med ABF. Föreläsare: Robert Fors, Loos koboltgruva samt deltog en representant från lokalt ABF-kontor.
Workshopen genomfördes på fyra orter i landet.
• Boden, Norrbotten
• Mariestad, Västergötland
• Ludvika, Dalarna
• Osby, Skåne

ArbetSam har tidigare tagit fram ett häfte som är tänkt att ge inspiration och komma-igång-tips att lyfta personliga berättelser på ditt arbetslivsmuseum. Finns gratis att ladda ned här.

Personliga berättelser är en del av vårt gemensamma immateriella kulturarv. Många arbetslivsmuseer har stora fina samlingar av föremål. Vid varje föremål har det funnits en människa. Hur bodde de? Hur var det med familjen? Vad gjorde de på fritiden? Hur såg arbetsförhållandena ut? Föremålen kan få liv och ge en känsla av att de talar till oss.

Genom att knyta an och lyfta fram den personliga berättelsen till föremålet levandegörs historien, vi känner släktskap med det förflutna och skapar förståelse för vår samtid. På så sätt kan vi levandegöra historien och göra arbetslivsmuseerna mer attraktiva som besöksmål.

Flera arbetslivsmuseer arbetar redan aktivt med att lyfta fram personliga berättelser i sina utställningar och i sina visningar. Genom att gestalta den personliga berättelsen och lyfta människan bakom maskinen tror vi att arbetslivsmuseerna än mer kan förmedla kunskapen om industrisamhällets kulturarv vidare till besökare och nya generationer.
ArbetSam önskar se att den personliga berättelsen synliggörs och gestaltas på arbetslivsmuseerna i större utsträckning än idag.

Projektet med att lyfta berättelser startades 2017 med två endagskurser om hur personliga berättelser kan gestaltas både innanför och utanför museets väggar. Året därpå, 2018, genomfördes tre seminarier på tre olika orter i landet. Seminarierna visade på goda exempel hur andra arbetslivsmuseer arbetar med att gestalta personliga berättelser och praktisk information om hur cirkelverksamhet drivs.