Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Vi samarbetar med Arbetets museum att ta fram en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer. Vi samarbetar även med lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna genomförs med geografisk spridning över hela landet för att nå så många som möjligt. Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseer samt att vi ska täcka in både tekniska såväl som teoretiska kunskaper. Läs mer längre ned på sidan.

KURSKALENDER HÖST 2021

Alla kurser under hösten ges online som webbinarier pga rådande coronapandemi, andra kurser flyttas fram. Om ni känner er osäkra på hur det fungerar, ta gärna kontakt med Magdalena Åkerström på Arbetets museum.

MUSEISKOLA: VÄRDSKAP o PEDAGOGIK
• 2 september kl 9-12. Anmälan
Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Dessutom får du lära dig strategier och tekniker för att förmedla kunskap och berättelser. Utmaningen är att fånga de första minuterna!

KREATIVA EXEMPEL PÅ VERKSAMHETER I
KRISTID o KULTURARV PÅ DISTANS
Program
• 8 september kl 9-12. Anmälan
• 16 september kl 9-12. Anmälan
• 18 novemberkl 9-12. Anmälan
• 1 december kl 9-12. Anmälan
Olika arbetslivsmuseer bjuds in till varje träff och berättar om sina erfarenheter på två olika teman: Kreativa exempel på verksamheter i kristid samt Kulturarv på distans. Här finns chans till erfarenhetsutbyte och nya vänner!

INDUSTRISAMHÄLLETS KULTURARV SOM ATTRAKTIVT BESÖKSMÅL
Program
• Del 1: 23 september kl 9-12. Anmälan
• Del 2: 13 oktober kl 9-12. Anmälan
• Del 3: 26 oktober kl 10-12. Anmälan
Del 1: Utmaningar som behöver hanteras och tips och råd på vad man kan göra. Inspirerande exempel från verkligheten. Passa på att lyfta frågor som du önskar få besvarade i nästa del.
Del 2: Massor av tips på hur ditt arbetslivsmuseum kan bli ett attraktivt besöksmål. Hur kommunicerar du dina erbjudanden? Sätt dig in i besöksperspektivet! Lär dig besöksnäringens affärslogik och språk.
Del 3: Värdeskapande. Paketera upplevelser i gränsöverskridande samverkan och se ditt arbetslivsmuseum som en reseanledning! Prissättningsmodeller och finansieringsmöjligheter.
OBS! För att komma med i del två behöver du ha deltagit i del ett osv.

MUSEISKOLA: UTSTÄLLNINGSTEKNIK
• 30 september kl 9-12. Anmälan
Utställningen är ett spännande medium med många möjligheter, ett sk multimedium. Här får du tips och trix om ljus, ljud och medieteknik.

MUSEISKOLA: SAMLINGAR o FÖREMÅLSVÅRD
• 20 oktober kl 9-12. Anmälan
Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar, dokumenterar och använder samlingarna, samt tar hand om föremålen på rätt sätt.

TEKNIKKURS: ATT BETJÄNA EN ÅNGPANNA
• 2 november kl 15-18. Anmälan
Orientering i hur en ångpanna är uppbyggd och vilken hantering den behöver. Med hjälp av ett antal korta instruktionsfilmer ges chans till frågor och diskussion. Denna kurs är en aptitretare inför en kommande examinerande utbildning.

MUSEISKOLA: MARKNADSFÖRING
• 11 november kl 9-12. Anmälan
Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala medier och på andra platser och hur du gör en enkel kommunikationsplan. Minimera din marknadsföringsbudget – och sätt dig in i vad kundresan är. Med mera!

TEKNIKKURS: KVARNMEKANIK
• 24 november kl 8.30-12.30. Anmälan
Teoretisk orientering i hur du underhåller och driver ett system med vattenhjul och övrig mekanik och vad du behöver tänka på. Detta är en introduktionskurs till en tilltänkt kommande kurs på plats i en mölla.

SÖKA PENGAR-KURS
• 1 september kl 10-16. Anmälan
• 10 november kl 10-16. Anmälan
• 8 december kl 10-16. Anmälan
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs lär du dig skapa bättre ansökningar till bidragsgivare och fonder. Språk, fokus, tidplan, budget och en praktisk översikt över vilka bidrag som finns att söka i Sverige ges under den här heldagsutbildningen.

LYFT ER EKONOMI
• Del 1: 15 september kl 9-12. Anmälan
• Del 2: 6 oktober kl 9-12. Anmälan
Hur skulle det vara att ha mer pengar utan att stå med mössan i hand inför bidragsgivare? Lär hur du tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. System, strategier och verktyg för att ta kontrollen och jobba långsiktigt. Inget bidragssnack, bara egna pengar. Kursen är uppdelad på två halvdagstillfällen. Du behöver alltså anmäla dig till och delta vid båda datumen för att gå hela kursen.

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Projekt genomförs i samarbete med Arbetets museum.
Anmäl dig här

Informationsblad

 

 

Om vårt kursutbud
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3 I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar.

Kurserna fördelas så att det varje vår och höst täcker in både tekniska kunskaper, en–två motorvårds- eller maskinkurser, en museiskola per termin (med innehåll kring museiteori: pedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård/samlingar, utställningsteknik och föreningsvård) samt cirka två–tre olika temakurser (olika varje vår och höst). Temakurser kan till exempel handla om arkiv, samlingsvård eller digitalisering på museer. Genom kursverksamheten stöttas även bildandet av nya nätverk inom olika museikategorier, som Gruvforum och tändkulenätverket och i samband med det ordnas nätverksträffar och kurser.

Kurserna ska inspirera, vidareutbilda och leda till nätverkande för att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att ha så låga kostnader som möjligt för att alla arbetslivsmuseer ska kunna delta. Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är viktigt för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Vilka kurser vill du att vi anordrar?
Fyll gärna i vår Behovsförfrågan.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30