Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Länk till kurskalender våren 2020

Höst 2019
SÖKA PENGAR-KURS x 2
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar – kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.
Preliminärt program.

Datum och plats:
• 28 november. Olofsfors Bruksmuseum, Olofsfors, Västerbotten
Anmäl dig till Söka pengar-kurs i Olofsfors här

• 3 december. Arbetets museum, Norrköping, Östergötland
Anmäl dig till Söka pengar-kurs i Norrköping här

 

Våren 2020
SÖKA PENGAR-KURS x 2
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar – kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.
• 15 januari, Stiftelsen Sveriges Sjömansmuseum, Uddevalla, Bohuslän
Anmäl dig till Söka pengar-kurs i Uddevalla här

• 22 januari , Tunabygdens Hembygdsförening, Gammelgården, Borlänge, Dalarna
Anmäl dig till Söka pengar-kurs i Borlänge här

TEMADAG: MUSEER OCH BESÖKSNÄRING
• 8 februari. Arbetets museum, Norrköping
Tillgängliga och attraktiva kulturmiljöer som erbjuder stimulerande upplevelser är en outnyttjad källa för tu-rism i många regioner. Vi diskuterar hur samarbete med besöksnäringen kan leda till fler besökare och stärkt till-växt. Samma dag pågår Resemässan i Norrköping! Länk till program och anmälan inom kort.

MOTORVÅRD VETERANFORDON
• 4–5 mars. Volvo Museum, Göteborg
Motorvårdskurs med inriktning historiska fordon fr. 1940–1960-tal. Arbete i verkstad under handledning för att säkerställa driften av vårt rullande kulturarv: felsök-ningar, reparationer, underhåll, bränsle mm. Länk till program och anmälan inom kort.

ARKIVERINGSKURS
• 10 mars. Museum & Arkiv på Kivik
Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi diskuterar digitalisering, olika material, bildhantering, avtal mm.
Länk till program och anmälan inom kort.

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
• 17–19 mars. Munktellmuseet, Eskilstuna
Vi träffas igen för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blandar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket? Länk till program och anmälan inom kort.

SAMLINGSVÅRD x 2
• 25 mars. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge
• 2 april. Gällivare museum, Gällivare
Med temat Samlingsvård fortsätter vi fördjupa oss i samlingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett tro-värdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen. Länk till program och anmälan inom kort.

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
• 13–14 maj. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknads- föring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om mu-seiorganisationen inför framtiden. Länk till program och anmälan inom kort.

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Frågor gällande Arbetslivsmuseeer som klassrum: Lovisa Almborg, 011–23 17 30. E-post: lovisa.almborg(at)arbetsam.com
• Datum: Bestäms i dialog med pedagog – anmäl dig här
Informationsblad

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.
Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på! Informationsblad.

Stödet för 2019 har tilldelats:
Norrbyskärs Museum och Inlandsbanemuseet

Bidrag fördelas utifrån följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):
Geografisk och genremässig spridning
Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
Ungdomar involverade i museiverksamheten
Ungdomsläger
Feriearbete
Kurser/utbildningar för unga inom museet
Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Om kurser & konferenser
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3
I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar. Utbildningarna ska ge möjlighet att inspireras, vidareutbilda sig och träffa andra likasinnade som arbetar med att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att kunna erbjuda arbetslivsmuseerna kurser så nära verksamheten som möjligt, därför genomför vi ofta samma kurs på olika orter i landet. Vi arbetar också för att ha så låga kostnader som möjligt då vi vet att de flesta på arbetslivsmuseerna arbetar ideellt.
Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26