Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Vi samarbetar med Arbetets museum att ta fram en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer. Vi samarbetar även med lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna genomförs med geografisk spridning över hela landet för att nå så många som möjligt. Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseer samt att vi ska täcka in både tekniska såväl som teoretiska kunskaper. Läs mer längre ned på sidan.

KURSKALENDER VÅR 2022
Under våren 2022 erbjuder vi en mix av digitala och fysiska kurser. Webbinarierna är kostnadsfria, medan kurserna ute på museerna är belagda med en kursavgift. Om ni känner er osäkra på hur det fungerar, ta gärna kontakt med Magdalena Åkerström på Arbetets museum.

Alla kurser som rör söka pengar och finansiering hittar du här.

MUSEISKOLA: VÄRDSKAP OCH PEDAGOGIK
Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Dessutom får du lära dig strategier och tekniker för att förmedla kunskap och berättelser. Utmaningen är att fånga de första minuterna!
Kostnadsfri.
• 10 februari. Digitalt, 9–12
Anmäl dig här

MUSEISKOLA: UTSTÄLLNINGSTEKNIK
Utställningen är ett spännande medium med många möjligheter, ett sk multimedium. Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad ger tips och råd om ljus, ljud, medieteknik och skyltar. Kostnadsfri.
• 24 februari. Digitalt, 9–12
Anmäl dig här

MUSEISKOLA: MARKNADSFÖRING
Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala medier och på andra platser och hur du gör en enkel kommunikationsplan. Minimera din marknadsföringsbudget – och sätt dig in i vad kundresan är. Med mera! Kostnadsfri.
• 3 mars. Digitalt, 9–12
Anmäl dig här

MUSEISKOLA: SAMLINGAR OCH FÖREMÅLSVÅRD
Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar, dokumenterar och använder samlingarna, samt tar hand om föremålen på rätt sätt.
Kostnadsfri.
• 9 mars. Digitalt, 9–12
Anmäl dig här

ÅNGPANNESEMINARIUM
• 10 mars. Digitalt, 14-17
Informationsblad
Anmäl dig här

SAMLINGSVÅRD: FARLIGA ÄMNEN            Nyhet!
Med temat Samlingsvård fördjupar vi oss i samlingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål. Vi gör också en workshop: ”cirkelträning antikrundan-style”!
Kostnad: 300 kr. 200 kr för ArbetSams och SMHAs medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.
• 17 mars. Dalregementets museer, Borlänge, 10–16 INSTÄLLD!
Anmäl dig här
• 23 mars. Gällivare Museum, Gällivare, 10–16 INSTÄLLD
Anmäl dig här

UTVECKLINGSFORUM: FÖR ARBETSLIVSMUSEER OCH HEMBYGDSFÖRENINGAR  Nyhet!
Premiär för ett helt nytt forum där arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar äntligen kan träffas. Ja, vi fokuserar på det fysiska mötet igen; vi vill träffa er öga mot öga med inspiration och umgänge i fokus. Mingla med kollegor, intendenter och utställningsproffs. Lär dig om besöksnäring, ekonomi och få nya intryck för att stärka verksamheten. Kostnad: 350 kr. 280 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.
1 april. Framflyttat till 20 oktober 2022. Arbetets museum, Norrköping

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
Vi blandar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket?
Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.
• 4–6 maj. Munktellmuseet, Eskilstuna, 10–16. Program
Anmäl dig här

KVARNMEKANIK            Nyhet!
Vi ses i Blåherremölla kvarn och lär oss om underhåll, skötsel och drift av ett system med vattenhjul och övrig mekanik, malning, kringutrustning och säkerhet mm.
Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.
• 12–13 maj. Blåherremölla, Maglehem, 10–16. Program
Anmäl dig här

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste man kunna lite av varje. Den här tvådagarskursen ger dig kunskap om museipedagogik, marknadsföring, utställningsteknik, värdskap, samlingar och föreningsvård.
Kostnad: 600 kr inklusive fika, lunch och middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.
• 17–18 maj. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda, 10–17 PROGRAM
Anmäl dig här

LYFT ER EKONOMI
OBS! Anmälan till båda halvdagarna behöver göras för att få hela kursens innehåll.
Hur skulle det vara att ha mer pengar utan att stå med mössan i hand inför bidragsgivare? Lär hur ni tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. System, strategier och verktyg för att ta kontrollen och jobba långsiktigt. Inget bidragssnack, bara egna pengar. Kursen är uppdelad på två halvdagstillfällen. Du behöver alltså anmäla dig till, och delta vid båda datumen för att gå hela kursen. Kostnadsfri.
• 1 februari, del 1. Digitalt, 9–12 Anmäl dig här
• 22 februari, del 2. Digitalt, 9–12 Anmäl dig här
• 15 mars, del 1. Digitalt, 9–12 Anmäl dig här
• 29 mars, del 2. Digitalt, 9–12 Anmäl dig här

SÖKA PENGAR-KURS
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs lär du dig skapa bättre ansökningar till bidragsgivare och fonder. Språk, fokus, tidplan, budget och en praktisk översikt över vilka bidrag som finns att söka i Sverige ges under den här heldagsutbildningen. Kostnadsfri.
• 16 februari. Digitalt, 10–16 Anmäl dig här
• 3 maj. Digitalt, 10–16 Anmäl dig här

STARTA ETT LEADERPROJEKT           Nyhet!
Leaderprojekt kan vara en väg till utveckling för er och hela ert lokalsamhälle. Denna kurs går igenom hur Leaderprojekt fungerar, hur ni söker pengar och vilka särskilda villkor som omger dessa EU-projekt. Kostnadsfri.
• 1 mars. Digitalt, 10–12 Anmäl dig här
• 19 april. Digitalt, 10–12 Anmäl dig här

 

 

Om vårt kursutbud
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3 I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar.

Kurserna fördelas så att det varje vår och höst täcker in både tekniska kunskaper, en–två motorvårds- eller maskinkurser, en museiskola per termin (med innehåll kring museiteori: pedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård/samlingar, utställningsteknik och föreningsvård) samt cirka två–tre olika temakurser (olika varje vår och höst). Temakurser kan till exempel handla om arkiv, samlingsvård eller digitalisering på museer. Genom kursverksamheten stöttas även bildandet av nya nätverk inom olika museikategorier, som Gruvforum och tändkulenätverket och i samband med det ordnas nätverksträffar och kurser.

Kurserna ska inspirera, vidareutbilda och leda till nätverkande för att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att ha så låga kostnader som möjligt för att alla arbetslivsmuseer ska kunna delta. Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är viktigt för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Vilka kurser vill du att vi anordrar?
Fyll gärna i vår Behovsförfrågan.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30