Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Kurskalender höst 2019

SAMLA VÅRDA GALLRA x 2
Arbetslivsmuseer har ofta stora samlingar som ständigt växer. Kursen handlar om samlings- och gallringsvård. Att tänka efter kring hur, vad och varför man förvärvar.

Datum och plats:
12 september. Lesjöfors museum, Lesjöfors, Värmland
Anmälan
Kursprogram

23 oktober. Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum, Nyköping, Södermanland
Anmälan
Kursprogram

REMDRIFT
Axlar, drivremmar, kugghjul mm kräver underhåll för att överföringen av kraft från en kraftkälla ska förlöpa utan missöden. Vi går igenom remtyper och tittar på axlar, lager och uppriktning med olika typer av remskivor samt vilka risker man ska vara uppmärksam på.

Datum och plats:
19–20 september. Göteborgs Remfabrik, Göteborg
Anmälan
Kursprogram kommer inom kort

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

Datum och plats:
1–2 oktober. Forsbacka bruk, Forsbacka/Gävle, Gästrikland
Anmälan
Kursprogram

MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA MEDIER
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet marknadsföring och sociala medier. Hur funkar Facebook som marknadsföringskanal och hur gör man? Hur ska man tänka kring målgrupper, hur planerar man sin marknadsföring och hur får man besökarna att återvända?

Datum och plats:
10 oktober. Bruzaholms Bruksmuseum, Bruzaholm, Småland
Anmälan
Kursprogram kommer inom kort

GRUVFORUM III
Gruvforum III fokuserar på det nybildade gruvnätverket Gruvforum – Besöksgruvor i Sverige. Presentationer och workshops syftar till att öka delaktigheten i utformningen av nätverket. Även du som inte varit med på tidigare träffar är varmt välkommen!

Datum och plats:
16–17 oktober. Qvarnstensgruvan i Lugnås, Västergötland
Anmälan
Kursprogram kommer inom kort

LYFT PERSONLIGA BERÄTTELSER PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Under hösten 2019 kommer berättarkurser genomföras på fyra olika orter med Robert Fors som kursledare. Personliga berättelser är en del av vårt gemensamma immateriella kulturarv. Många arbetslivsmuseer har stora fina samlingar av föremål. Vid varje föremål har det även funnits en människa. Genom att lyfta fram den personliga berättelsen till föremålet levandegörs historien. Kursen är kostnadsfri, deltagare står för resan dit själv.  Kurser genomförs i samarbete med ABF.
Anmäl intresse här
Informationsblad

Datum:
• 4 september Försvarsmuseum Boden, Norrbotten
• 18 september Vadsbo museum med Industri, Västergötland
• 1 oktober Ekomuseum Bergslagen, Dalarna (1/10 nytt datum)
• 9 oktober Lekoseum, Osby, Skåne

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Frågor gällande Arbetslivsmuseeer som klassrum: Lovisa Almborg, 011–23 17 30. E-post: lovisa.almborg(at)arbetsam.com
• Datum: Bestäms i dialog med pedagog – anmäl dig här
Informationsblad

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.
Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på! Informationsblad.

Stödet för 2019 har tilldelats:
Norrbyskärs Museum och Inlandsbanemuseet

Bidrag fördelas utifrån följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):
Geografisk och genremässig spridning
Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
Ungdomar involverade i museiverksamheten
Ungdomsläger
Feriearbete
Kurser/utbildningar för unga inom museet
Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Om kurser & konferenser
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3
I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar. Utbildningarna ska ge möjlighet att inspireras, vidareutbilda sig och träffa andra likasinnade som arbetar med att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att kunna erbjuda arbetslivsmuseerna kurser så nära verksamheten som möjligt, därför genomför vi ofta samma kurs på olika orter i landet. Vi arbetar också för att ha så låga kostnader som möjligt då vi vet att de flesta på arbetslivsmuseerna arbetar ideellt.
Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26