Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Vi samarbetar med Arbetets museum att ta fram en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer. Vi samarbetar även med lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna genomförs med geografisk spridning över hela landet för att nå så många som möjligt. Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseer samt att vi ska täcka in både tekniska såväl som teoretiska kunskaper. Läs mer längre ned på sidan.

KURSKALENDER VÅREN 2021
+ tillägg: Seminarium Ångpannor 15 juni
KURSKALENDER HÖST 2021

Alla kurser under våren, ges online som webbinarier pga rådande coronapandemi, andra kurser flyttas fram. Om ni känner er osäkra på hur det fungerar, ta gärna kontakt med Magdalena Åkerström på Arbetets museum.

NÅ DIN PUBLIK I CORONATID
• 10 februari. Anmälan
• 25 februari. Anmälan
I dessa tider behöver du möta dina besökare på andra sätt än du är van vid. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå ut. Den här kursen ger tips på hur du kan öka tillgängligheten och nå många fler!
Program

GRUNDLÄGGANDE DIGITAL MÖTESTEKNIK
• 17 februari. Anmälan
• 4 mars. Anmälan
Ordna digitala möten online! Det här är en kurs som visar hur du gör för att få de bästa förutsättningarna när vi inte kan träffas fysiskt men behöver ha styrelsemöten, årsmöten eller andra träffar.
Program

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
• 10 och 11 mars. Anmälan Program
• 11 och 12 maj. Anmälan Program
Välj vilka ämnen du vill lära dig mer om: museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap eller föreningsvård. Du kan vara med den ena eller båda dagarna.

SKRIV OCH REDIGERA PÅ WIKIPEDIA
• 18 mars Skriva texter på Wikipedia. Anmälan
• 25 mars Ladda upp bilder på Wikimedia Commons. Anmälan
Nu kan du lära dig grundläggande redigering och uppladdning av bilder mm. Du kan välja antingen kursmodulen för att ladda upp bilder eller modulen för att skriva texter – eller vara med på båda två!
Program
Boktips! Så fungerar Wikipedia av Lennart Guldbrandsson. Du hittar via den här länken.

ARBETSLIVSMUSEER OCH BESÖKSNÄRING
• 8 april. Anmälan
• 5 maj. Anmälan
Hur ser framtidens museum ut efter pandemin?
Besöksnäringen är hårt påverkad, hur kommer branschen att se ut efter corona? Vilka trender bör du ha koll på för att anpassa din verksamhet? Vilka strategier, utmaningar, möjligheter finns?
Program

ARKIVERING – DIGITALISERING
• 22 april. Anmälan
• 20 maj. Anmälan
Hur ordnar och förtecknar du föremål och dokument digitalt? Hur överför du äldre filer till nya format? Vad finns det för digitala plattformar för att samla, vårda, gallra och publicera? Detta och mycket mer lär du dig på denna kurs.
Program

LYFT ER EKONOMI
• 14 april
• 2 juni. Anmälan
Hur skulle det vara att ha mer pengar utan att stå med mössan i hand inför bidragsgivare? Lär hur ni tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. Systematisera er strategi. Inget bidragssnack, bara egna pengar.
Program

SÖKA PENGAR-KURS
• 18 maj
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni vill formulera en ansökan?
Anmälan
Program

SEMINARIUM ÅNGPANNOR
• 15 juni
Presentation av ett utbildningsförslag som ska gälla för alla föreningar och museer som håller på med äldre typer av ånganläggningar. Utgångspunkten är att utbilda behöriga pannoperatörer under 2022 så att verksamheter kan fortsätta efter 1 december 2022, som är det nya stoppdatumet från Arbetsmiljöverket.
Program Anmälan

MUSEISKOLA: VÄRDSKAP OCH PEDAGOGIK
Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Dessutom får du lära dig strategier och tekniker för att förmedla kunskap och berättelser. Utmaningen är att fånga de första minuterna!
• 2 september Anmälan

Nyhet!
KREATIVA EXEMPEL PÅ VERKSAMHETER I KRISTID samt KULTURARV PÅ DISTANS
Olika arbetslivsmuseer bjuds in till varje träff och berättar om sina erfarenheter på två olika teman: Kreativa exempel på verksamheter i kristid samt Kulturarv på distans. Här finns chans till erfarenhetsutbyte och nya vänner!
• 8 september Anmälan
• 16 september Anmälan
• 18 november Anmälan
• 1 december Anmälan

Nyhet!
INDUSTRISAMHÄLLETS KULTURARV SOM ATTRAKTIVT BESÖKSMÅL
Del 1: Utmaningar som behöver hanteras och tips och råd på vad man kan göra. Inspirerande exempel från verkligheten. Passa på att lyfta frågor som du önskar få besvarade i nästa del.
Del 2: Massor av tips på hur ditt arbetslivsmuseum kan bli ett attraktivt besöksmål. Hur kommunicerar du dina erbjudanden? Sätt dig in i besöksperspektivet! Lär dig besöksnäringens affärslogik och språk.
Del 3: Värdeskapande. Paketera upplevelser i gränsöverskridande samverkan och se ditt arbetslivsmuseum som en reseanledning! Prissättningsmodeller och finansieringsmöjligheter. OBS! För att komma med i del två behöver du ha deltagit i del ett osv.
• Del 1: 23 september Anmälan
• Del 2: 13 oktober Anmälan
• Del 3: 26 oktober Anmälan

MUSEISKOLA: UTSTÄLLNINGSTEKNIK
Utställningen är ett spännande medium med många möjligheter, ett sk multimedium. Här får du tips och trix om ljus, ljud och medieteknik.
• 30 september Anmälan

MUSEISKOLA: SAMLINGAR OCH FÖREMÅLSVÅRD
Om samlingar och hur du utvecklar, bevarar, dokumenterar och använder samlingarna, samt tar hand om föremålen på rätt sätt.
• 20 oktober Anmälan

Ny kurs!
TEKNIKKURS: ATT BETJÄNA EN ÅNGPANNA
Orientering i hur en ångpanna är uppbyggd och vilken hantering den behöver. Med hjälp av ett antal korta instruktionsfilmer ges chans till frågor och diskussion. Denna kurs är en aptitretare inför en kommande examinerande utbildning.
• 2 november Anmälan

MUSEISKOLA: MARKNADSFÖRING
Hur du kommunicerar din verksamhet i sociala medier och på andra platser och hur du gör en enkel kommunikationsplan. Minimera din marknadsföringsbudget – och sätt dig in i vad kundresan är. Med mera!
• 11 november Anmälan

Ny kurs!
TEKNIKKURS: KVARNMEKANIK
Teoretisk orientering i hur du underhåller och driver ett system med vattenhjul och övrig mekanik och vad du behöver tänka på. Detta är en introduktionskurs till en tilltänkt kommande kurs på plats i en mölla.
• 24 november Anmälan

SÖKA PENGAR-KURS
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar-kurs lär du dig skapa bättre ansökningar till bidragsgivare och fonder. Språk, fokus, tidplan, budget och en praktisk översikt över vilka bidrag som finns att söka i Sverige ges under den här heldagsutbildningen.
• 1 september Anmälan
• 10 november Anmälan
• 8 december Anmälan

LYFT ER EKONOMI
Hur skulle det vara att ha mer pengar utan att stå med mössan i hand inför bidragsgivare? Lär hur du tar kontroll över verksamhetens ekonomi och stärker den. System, strategier och verktyg för att ta kontrollen och jobba långsiktigt. Inget bidragssnack, bara egna pengar. Kursen är uppdelad på två halvdagstillfällen. Du behöver alltså anmäla dig till, och delta vid båda datumen för att gå hela kursen.
• Del 1: 15 september Anmälan
• Del 2: 6 oktober Anmälan

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Projekt genomförs i samarbete med Arbetets museum.
Anmäl dig här

Informationsblad

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
• 27-29 oktober. Munktellmuseet, Eskilstuna FLYTTAS FRAM
Vi träffas för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blan-dar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket?
Anmälan
Program kommer längre fram.

KVARNAR – DRIFTMEKANIK
9-10 september. Blåherremölla, Degerberga FLYTTAS FRAM
Hur underhåller och driver man sin kvarn så att kvarnmekaniken kan leva vidare? Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.
Anmälan
Program kommer inom kort.

SAMLINGSVÅRD
7 oktober. Gällivare museum, Gällivare Anmälan FLYTTAS FRAM
• 21 oktober. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge Anmälan FLYTTAS FRAM
Vi fördjupar oss i samlingsförvaltning, dvs att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett trovärdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.
Program kommer längre fram.

 

 

Om vårt kursutbud
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3 I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar.

Kurserna fördelas så att det varje vår och höst täcker in både tekniska kunskaper, en–två motorvårds- eller maskinkurser, en museiskola per termin (med innehåll kring museiteori: pedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård/samlingar, utställningsteknik och föreningsvård) samt cirka två–tre olika temakurser (olika varje vår och höst). Temakurser kan till exempel handla om arkiv, samlingsvård eller digitalisering på museer. Genom kursverksamheten stöttas även bildandet av nya nätverk inom olika museikategorier, som Gruvforum och tändkulenätverket och i samband med det ordnas nätverksträffar och kurser.

Kurserna ska inspirera, vidareutbilda och leda till nätverkande för att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att ha så låga kostnader som möjligt för att alla arbetslivsmuseer ska kunna delta. Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är viktigt för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26