Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

 

Kurskalender våren 2019

SÖKA PENGAR-KURS x 4
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Lär dig mer om var och hur du kan söka pengar.
• 16 januari. Idrottsmuseet i Göteborg. PROGRAM
• 6 februari. Malmköpings hembygdsgård –  Fullbokad. PROGRAM
• 13 februari. Bykupan, Osbyholms byförening – Fullbokad. PROGRAM
• 20 februari. Svenska administrations- och byråkrati- museet/Mannaminne, Nordingrå. PROGRAM

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.
• 27–28 februari. Karlskrona Porslinsmuseum. PROGRAM

FÖRMEDLA LJUD x 3
På Wikimedia Commons finns en mängd olika ljud som är fria att använda och där kan man även lägga upp sina egna inspelade ljud. Den här kursen lär dig hur. Inklusive viss inspelningsteknik.
• 7 mars. Hönsalottas Luffarmuseum, Boda Glasbruk. PROGRAM
• 28 mars. Brigadmuseum, Karlstad. PROGRAM
• 24 april. Skogsmuseet i Lycksele – anmäl dig här. PROGRAM

SAMLA VÅRDA GALLRA x 2

Arbetslivsmuseer har ofta stora samlingar som stän-digt växer. Kursen handlar om samlings- och gallrings- vård. Att tänka efter kring hur, vad och varför man förvärvar.
• 15 mars. Johannamuseet, Skurup
• 16 april. Försvarsmuseum, Boden – anmäl dig här
PROGRAM

GLIDLAGER: GJUTNING OCH BEARBETNING
Att utveckla, bevara och dokumentera kunskapen kring gjutning av glidlager samt den efterföljande be-arbetningen och tillpassningen.
• 20–21 mars. Upsala-Lenna Jernväg, Uppsala – FULLBOKAD

MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA MEDIER
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet mark-nadsföring, sociala medier och webb.
4 april. Galtströms bruk/Galtströmståget, Galtström
Program

LYFT PERSONLIGA BERÄTTELSER PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Under hösten 2019 kommer berättarkurser genomföras på fyra olika orter med Robert Fors som kursledare. Personliga berättelser är en del av vårt gemensamma immateriella kulturarv. Många arbetslivsmuseer har stora fina samlingar av föremål. Vid varje föremål har det även funnits en människa. Genom att lyfta fram den personliga berättelsen till föremålet levandegörs historien. Kursen är kostnadsfri, deltagare står för resan dit själv.  Anmäl intresse här
Informationsblad

Datum:
• 3/9 Ekomuseum Bergslagen, Dalarna
• 4/9 Försvarsmuseum Boden, Norrbotten
• 18/9 Vadsbo museum med Industri, Västergötland
• 9/10 Lekoseum, Osby, Skåne

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Frågor gällande Arbetslivsmuseeer som klassrum: Lovisa Almborg, 011–23 17 30. E-post: lovisa.almborg(at)arbetsam.com
• Datum: Bestäms i dialog med pedagog – anmäl dig här

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.
Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på!
Informationsblad.

Stödet för 2018 har tilldelats:
Brunnsmuseet Sätra Brunn, Sätra Brunn, Västmanland
Motivering: Arbetets museum har valt ut Brunnsmuseet Sätra Brunn som ett av två museer som får stödet, där vi framförallt ser ett värde i idén med unga filmare som ska dokumentera en äldre mans berättelse om brunnens historia.

Köpmanholmens Bruksmuseum, Köpmanholmen, Ångermanland
Motivering: Arbetets museum har också utsett Köpmanholmens Bruksmuseum att få stödet för deras ambition att utbilda fyra ungdomar så att de kan arbeta som värdar och guider på bruksområdet.

Bidrag fördelas utifrån följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):
Geografisk och genremässig spridning
Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
Ungdomar involverade i museiverksamheten
Ungdomsläger
Feriearbete
Kurser/utbildningar för unga inom museet
Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Om kurser & konferenser
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3
I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar. Utbildningarna ska ge möjlighet att inspireras, vidareutbilda sig och träffa andra likasinnade som arbetar med att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att kunna erbjuda arbetslivsmuseerna kurser så nära verksamheten som möjligt, därför genomför vi ofta samma kurs på olika orter i landet. Vi arbetar också för att ha så låga kostnader som möjligt då vi vet att de flesta på arbetslivsmuseerna arbetar ideellt.
Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26