Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Bild: Vid kursen Vårda din tändkulemotor, Skandiamuseet i Lysekil. Foto: Arbetets museum.

Kurskalender hösten 2018: Alla kurser samlade i ett dokument

 

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Grundkurs
• 6–7 september. Norrbyskärs Museum, Norrbyskär/Umeå – anmälan
• 18–19 september. Det Gamla Tryckeriet, Eskilstuna – anmälan
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och hur tar vi hand om museiorganisationen inför framtiden.

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR II
• 13–14 september. Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje – FULLSATT
Meddela Magdalena Åkerström om du vill sätta upp dig på väntelista.
Meka med motorer i olika ”stationer” där du har chans att få hjälp av kunnigt folk för att hitta och avhjälpa problem i din egen motor.

LYFT PERSONLIGA BERÄTTELSER PÅ ARBETSLIVSMUSEER
• 3 oktober. ABF, Härnösand INSTÄLLD
• 24 oktober. Karlslunds Herrgård med trädgårdar, Örebro
• 8 november. Per Albins födelsehem museum, Malmö
eminarier som inspirerar och ger vägledning till cirkel-verksamhet på arbetslivsmuseer och om hur man kan gestalta personliga berättelser på arbetslivsmuseer.
Program och anmälan

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Fördjupningskurs
• 4 oktober. Brandkårsmuseet, Borås – anmälan
En fördjupningskurs under en heldag i ämnet utställnings-teknik. Material, metoder, design samt medieteknik: Hur man på enkla och inte alltför dyra sätt kan arbeta med ljus, ljud och annan teknik i sina utställningar.

MASKINVÅRD: TEXTILMASKINER
• 11–12 oktober. Tommarps Ullspinneri Museum, Ö Tommarp – anmälan
En kurs där vi utbyter erfarenheter och diskuterar hur man renoverar, reparerar och håller de stora och ofta komplice-rade textilmaskinerna i trim.

GRUVFORUM II
• 16–17 oktober. Lockgruvan/Pershyttan, Nora – mer information och anmälan
Gruvforum II fokuserar på gruvsäkerhet, nätverkande och samverkan. Vi kommer också att få visningar av spännande gruvmiljöer.

SYSTEMATISKT BRANDSKYDD 
• 31 oktober. Ölands museum Himmelsberga, Borgholm – INSTÄLLD
Spara stora summor pengar genom att själv hålla koll på ert brandskydd istället för att betala dyra kontrollanter från olika myndigheter.

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Frågor gällande Arbetslivsmuseeer som klassrum: Lovisa Almborg, 011–23 17 30. E-post: lovisa.almborg(at)arbetsam.com
• Datum: Bestäms i dialog med pedagog – anmälan

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.
Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på!
Ansökningsperiod: Januari-mars ungefär. Mer information längre fram.

Stödet för 2018 har tilldelats:
Brunnsmuseet Sätra Brunn, Sätra Brunn, Västmanland
Motivering: Arbetets museum har valt ut Brunnsmuseet Sätra Brunn som ett av två museer som får stödet, där vi framförallt ser ett värde i idén med unga filmare som ska dokumentera en äldre mans berättelse om brunnens historia.

Köpmanholmens Bruksmuseum, Köpmanholmen, Ångermanland
Motivering: Arbetets museum har också utsett Köpmanholmens Bruksmuseum att få stödet för deras ambition att utbilda fyra ungdomar så att de kan arbeta som värdar och guider på bruksområdet.

Bidrag fördelas utifrån följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):
Geografisk och genremässig spridning
Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
Ungdomar involverade i museiverksamheten
Ungdomsläger
Feriearbete
Kurser/utbildningar för unga inom museet
Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

 

Om kurser & konferenser
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3
I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar. Utbildningarna ska ge möjlighet att inspireras, vidareutbilda sig och träffa andra likasinnade som arbetar med att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att kunna erbjuda arbetslivsmuseerna kurser så nära verksamheten som möjligt, därför genomför vi ofta samma kurs på olika orter i landet. Vi arbetar också för att ha så låga kostnader som möjligt då vi vet att de flesta på arbetslivsmuseerna arbetar ideellt.
Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är en förutsättning för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26