Låt dig inspireras, träffa andra, lär mer!

Länk till kurskalender våren 2020

Vi samarbetar med Arbetets museum att ta fram en omfattande kurs- och konferensverksamhet som riktar sig till arbetslivsmuseer. Vi samarbetar även med lokala arbetslivsmuseer och museer på regional och nationell nivå. Kurserna genomförs med geografisk spridning över hela landet för att nå så många som möjligt. Kursutbudet bygger på behov och efterfrågan från arbetslivsmuseer samt att vi ska täcka in både tekniska såväl som teoretiska kunskaper. Läs mer längre ned på sidan.

SÖKA PENGAR-KURS x 2  FULLBOKADE
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår Söka pengar – kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de medel som finns? Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela med övriga deltagare.

• 15 januari, Stiftelsen Sveriges Sjömansmuseum, Uddevalla
• 22 januari , Tunabygdens hbf, Gammelgården, Borlänge
Program 

TEMADAG: MUSEER OCH BESÖKSNÄRING
• 8 februari. Arbetets museum, Norrköping
Tillgängliga och attraktiva kulturmiljöer som erbjuder stimulerande upplevelser är en outnyttjad källa för turism i många regioner. Vi diskuterar hur samarbete med besöksnäringen kan leda till fler besökare och stärkt tillväxt. Samma dag pågår Resemässan i Norrköping!
Program
Anmäla dig här

MOTORVÅRD VETERANFORDON
• 4–5 mars. Volvo Museum, Göteborg
Motorvårdskurs med inriktning historiska fordon fr. 1940–1960-tal. Arbete i verkstad under handledning för att säkerställa driften av vårt rullande kulturarv: felsökningar, reparationer, underhåll, bränsle mm.
Program
Anmäl dig här

ARKIVERINGSKURS
• 10 mars. Österlens museum, Simrishamn OBS! Ny plats och ort.
Hur tar man hand om och katalogiserar det analoga arkivet, vad ska man spara på och hur? Vi diskuterar digitalisering, olika material, bildhantering, avtal mm.
Program
Anmäl dig här

VÅRDA DIN TÄNDKULEMOTOR III
• 17–19 mars. Munktellmuseet, Eskilstuna
Denna tändkulekurs är inställd. Vår förhoppning och intention är att den istället ges till hösten. Detta med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset.
Vi träffas igen för att arbeta med tändkulemotorer! Vi blandar teori med praktiskt arbete i grupper anpassade efter deltagarnas förkunskaper. Vi ägnar även tid till tändkulenätverket: hur kan vi dra nytta av varandra och den kunskap som finns i nätverket?
Program
Anmäl dig här

SAMLINGSVÅRD x 2
Dessa båda Samlingsvårdskurser är inställda. Vår förhoppning och intention är att de istället ges till hösten. Detta med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset.
• 25 mars. Dalregementets museer, Rommehed/Borlänge. Anmäl dig här
• 2 april. Gällivare museum, Gällivare. Anmäl dig här
Med temat Samlingsvård fortsätter vi fördjupa oss i samlingsförvaltning. Det innebär att utveckla, bevara, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna på ett tro-värdigt och hållbart sätt. Vi ägnar en del av kursen till farliga föremål och hantering av explosiva ämnen.
Program

SEMINARIUM ÅNGPANNOR
Seminarium Ångpannor kommer att genomföras som ett webbmöte.
• 7 maj.  Arbetets museum, Norrköping
Tid: 10.00–15.00. Kostnad: 300 kr inkl. fika och lunch, 200 kr för ArbetSams medlemmar. Resor och boende bekostas av deltagaren.
Seminariets syfte är att medvetandegöra de nya reglerna om certifieringskrav som Arbetsmiljöverket inför från den 1 december 2020. Bland annat berörs landbaserade, stationära pannor samt lokomobiler av detta krav. Träffen ger tillfälle till frågor och diskussion samt ger de berörda den information de behöver.
Informationsblad
Anmäl dig här

MUSEISKOLA FÖR ARBETSLIVSMUSEER
Denna museiskola är inställd, med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset. Vår förhoppning och intention är att den istället ges till hösten.
• 13–14 maj. Kyrkeby bränneri, Vissefjärda
Kursen tar upp ämnena museipedagogik, marknadsföring, föremålssamlingar, utställningsteknik, värdskap och föreningsvård, det vill säga hur tar vi hand om mu-seiorganisationen inför framtiden.
Program
Anmäl dig här

ARBETSLIVSMUSEER SOM KLASSRUM
Medlemsmuseer i ArbetSam erbjuds en heldag med en pedagog,
för att ni tillsammans ska ta fram handledning, mallar och
verktyg som möter målen i läroplanen för årskurs 4–6. Gör en
intresseanmälan om ni vill vara med i projektet.
Frågor gällande Arbetslivsmuseeer som klassrum: Lovisa Almborg, 011–23 17 30. E-post: lovisa.almborg(at)arbetsam.com
• Datum: Bestäms i dialog med pedagog
Anmäl dig här

Informationsblad

ENGAGERA UNGA PÅ ARBETSLIVSMUSEER
Ni som redan arbetar med eller vill börja arbeta tillsammans med unga (10-25 år) på ett arbetslivsmuseum kan ansöka om ekonomiskt stöd hos Arbetets museum. Två museer per år utses att få stödet. Projektet genomförs i samarbete med ArbetSam.
Med dokumentation vill vi visa upp goda exempel från det arbete som gjorts och görs i samverkan mellan unga och arbetslivsmuseer – och på så sätt vill vi uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också prova på! Informationsblad.
Ansökningsblankett – wordformat
Ansökningsblankett – pdf-format

Stödet för 2019 har tilldelats:
Norrbyskärs Museum och Inlandsbanemuseet

Bidrag fördelas utifrån följande kriterier i urvalet (något av dem måste uppfyllas för att kunna få stödet):
Geografisk och genremässig spridning
Gränsöverskridande projekt, tex generations- eller integrationsprojekt
Ungdomar involverade i museiverksamheten
Ungdomsläger
Feriearbete
Kurser/utbildningar för unga inom museet
Praktisk kunskapsöverföring inför framtiden
Samverkansprojekt med ungdomsföreningar eller liknande föreningar i lokalsamhället

Om vårt kursutbud
För att vårda och visa industrisamhällets kulturarv krävs stora kunskaper.Silversmedjan 3 I ArbetSams övergripande verksamhetsmål står det att ArbetSam ska:

  • arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring intressefrågor
  • genom gränsöverskridande möten och information verka för att initiera ny och fortsatt forskning gällande industrisamhällets kulturarv
  • bedriva metodutveckling och se till att arbetslivsmuseipedagogik görs tillgänglig och utvecklas
  • under verksamhetsåret genomföra nationella utbildningsseminarier riktade till arbetslivsmuseer
  • verka för att dessa insatser bygger på utvecklade samarbeten och genomförs i samverkan

ArbetSam och Arbetets museum arbetar tillsammans med att ta fram utbildningar anpassade till arbetslivsmuseer, utifrån arbetslivsmuseernas önskemål, behov och förutsättningar.

Kurserna fördelas så att det varje vår och höst täcker in både tekniska kunskaper, en–två motorvårds- eller maskinkurser, en museiskola per termin (med innehåll kring museiteori: pedagogik, värdskap, marknadsföring, föremålsvård/samlingar, utställningsteknik och föreningsvård) samt cirka två–tre olika temakurser (olika varje vår och höst). Temakurser kan till exempel handla om arkiv, samlingsvård eller digitalisering på museer. Genom kursverksamheten stöttas även bildandet av nya nätverk inom olika museikategorier, som Gruvforum och tändkulenätverket och i samband med det ordnas nätverksträffar och kurser.

Kurserna ska inspirera, vidareutbilda och leda till nätverkande för att bevara, vårda och utveckla industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar för att ha så låga kostnader som möjligt för att alla arbetslivsmuseer ska kunna delta. Vi tummar dock inte på vår kvalité vad gäller innehåll och föreläsare. Att kunna erbjuda bra utbildningar anpassade utifrån arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar är viktigt för att kunskapsöverföring ska bli verklighet.

Frågor och funderingar kring kurser eller anmälan?
Magdalena Åkerström  011 – 23 17 25
Lovisa Almborg  011-23 17 30
Helena Törnqvist 011 -23 17 26