Arbetslivsmuseer som klassrum

Karlslunds Herrård och trädgårdar webb Karlslunds Herrgård och trädgårdar. Foto: Åsa Johansson

Arbetslivsmuseer som klassrum är ett unikt projekt för ArbetSams medlemsmuseer. Under en heldag får museet tillgång till en pedagog för att ta fram material och verktyg för nära och bra samarbeten mellan arbetslivsmuseer och skolor. Materialet är specifikt för museet och innehåller övningar som möter upp målen i läroplan årskurs 4-6 utifrån sitt eget arbetslivsmuseums förutsättningar.

Det är många medlemsmuseer som visat intresse att medverka men vi har tyvärr inte möjlighet att tillgodose alla som gjort intresseanmälan. I vårt urval är målet att få en så bra geografisk och genremässig spridning som möjligt.

Informationsblad (pdf 522 KB)

LÄNK TILL INTRESSEANMÄLAN

Medlemsmuseer som deltog i projektet 2018 var:
MfMJ Munkedals Jernväg
Porfyr- och Hagströmmuseet
Sveriges rundradiomuseum
Tändsticksmuseet
Maritiman
Volvo Museum
Norrahammars Industri- och bygdemuseum
Skolsegelfartyget Ellen
Erlandergården i Ransäter
Forum Museum Rönnskär
Boxholms Bruksmuseum

Falu Gruva_webb

Falu Gruva

Projektet Arbetslivsmuseer  som klassrum startade 2014.  Första året genomförde vi två workshops där vi bjöd in deltagare från arbetslivsmuseer; en workshop på Qvarnstensgruvan i Lugnås och en workshop på Statarmuseet i Skåne.

Med stöd från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har vi utvecklat hemsidan som gör att vi kan tillgängliggöra pedagogiskt material och databas.

Medverkande arbetslivsmuseer har haft en heldag med pedagog Pia Åkesson, till vardags verksam på Qvarnstensgruvan i Lugnås. Tillsammans med Pia har museerna tagit fram  övningar som möter upp målen i läroplan årskurs 4-6 utifrån sitt eget arbetslivsmuseums förutsättningar.

Här nedan hittar du som skola och som arbetslivsmuseum mallar, övningar, praktiska tips, årstabeller och mycket mer.

Till dig som arbetar på en skola
1. Hitta ett arbetslivsmuseum nära din skola
(sök på landskap för bästa resultat. Flera arbetslivsmuseer ligger utanför städerna)
2. Centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11
3. Arbetslivsmuseerna och Lgr 11
4. Hur en skoldag kan se ut på Qvarnstensgruvan

Till dig som arbetar på ett arbetslivsmuseum
– mallar
1. Tips på aktiviteter på arbetslivsmuseer
2. Årstabell för arbetslivsmuseer med barnverksamhet
3. Hur man kopplar en aktivitet till kunskapskrav
4. Hur man gör ett skolprogram på ett arbetslivsmuseum
5. Hur man kontaktar skolan
6. Centralt innehåll och kunskapskrav i läroplan
7. Arbetslivsmuseerna som klassrum

– låt dig inspireras av hur man gör på andra arbetslivsmuseer
1. Blåherremölla
2. F 11 Museum
3. Femörefortet
4. Jädersbruksvänner
5. MoDo museum
6. Qvarnstensgruvan
7. Sveriges Fängelsemuseum
8. Ölands museum Himmelsberga
9. Utomhuspedagogik för arbetslivsmuseer – på Qvarnstensgruvan
10. Pythagoras Industrimuseum
11. Pythagoras Industrimuseum – Snilleblixtarna
12. Statarmuseet i Skåne
13. Ebbamåla Bruk
14. Frövifors Pappersbruksmuseum
15. Gällivare museum
16. Hillefors Grynkvarns Museum
17. Nordmarks gruvmuseum
18. Norrbyskärs Museum
19. Rosenlöfs Tryckerimuseum
20. Slite sjöfartsmuseum
21. Svenska Skoindustrimuseet
22. Ett hem i Jonsered – länk till deras hemsida
23. Lantbruksmuseet Hammenhög
24. Gislaveds industrimuseum
25. Pumphuset Uppsala
26. Vaxholms fästnings museum
27. Gamla Bruket i Munkfors
28. Dalénmuseet i Stenstorp
29. Kulturreservatet Vallby Sörgården
30. Engelsbergs Oljefabrik
31. Marmorbruksmuseet på Kolmården

Sagt av deltagare i projektet Arbetslivsmuseer som klassrum

”Tack för vi fick möjligheten att vara en del i detta projekt. Vi har fått tips, idéer och av våra egna tankar har konkreta förslag vuxit fram som vi nu kan arbeta vidare med och omsätta i praktiken. Bara det att få en överblick, tydliga mallar och sammanfattningar om hur vi ska/kan arbeta med vårt material, hur vi ska vinkla det för att det skall bli en lektion med värde för elever, lärare, museet och för oss som pedagoger, är guld värt.”

“Ny helg och ny action på Jäder! Idag har arbetsgruppen för “framtid och ungdom” haft en studiedag ihop med pedagogen Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan i Lugnås. Vi har lärt oss hur vi på ett bra sätt skall kunna erbjuda grundskolan åk 4-6 studiedagar och lektioner ute vid Jäder. En superdag med engagerade deltagare och en fängslande ledare, vi ser fram mot kommande kontakter med skolan.”

“Alla var mycket nöjda med energiknippet Pia Åkessons ledning och vi blev mycket inspirerade och kommer att ta till vara de ideer och förslag som kom fram under dagen.”

Vill du ha en pedagog på ditt museum under en dag?
Anmäl dig här. OBS! Endast för medlemmar i ArbetSam.

Bilder från Pias besök på arbetslivsmuseerna som ingick i projektet 2015