Arbetslivsmuseer som klassrum

Karlslunds Herrård och trädgårdar webb

Karlslunds Herrgård och trädgårdar. Foto: Åsa Johansson

Arbetslivsmuseer som klassrum är ett unikt projekt för ArbetSams medlemsmuseer. Under en heldag får museet tillgång till en pedagog för att ta fram material och verktyg för nära och bra samarbeten mellan arbetslivsmuseer och skolor. Materialet är specifikt för museet och innehåller övningar som möter upp målen i läroplan årskurs 4-6 utifrån sitt eget arbetslivsmuseums förutsättningar.
Projektet genomförs i samarbete med Arbetets museum.

Här nedan finns inspirationsmaterial från hur medverkande museer lägger upp en skoldag. Det finns även andra mallar och verktyg som det är fritt att ta del av. 2021 kommer vi lägga fokus på att följa upp projektet, från dess start fram till idag. Hur har det gått för alla museer som medverkat? Hur ser deras samarbeten med skolor ut? Hur ser deras verksamhet ut idag? Vi kommer även erbjuda några workshops. Är du intresserad av vara med? Gör intresseanmälan nedan.

Informationsblad (pdf 522 KB)
Vill du ha en pedagog på ditt museum under en dag?
GÖR INTRESSEANMÄLAN HÄR. OBS! Endast för medlemmar i ArbetSam.

Falu Gruva_webb

Falu Gruva

Med stöd från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har vi utvecklat hemsidan som gör att vi kan tillgängliggöra pedagogiskt material och databas.

Medverkande arbetslivsmuseer har haft en heldag med pedagog Pia Åkesson, till vardags verksam på Qvarnstensgruvan i Lugnås. Tillsammans med Pia har museerna tagit fram övningar som möter upp målen i läroplan årskurs 4-6 utifrån sitt eget arbetslivsmuseums förutsättningar.

Här nedan hittar du som skola och som arbetslivsmuseum mallar, övningar, praktiska tips, årstabeller och mycket mer.

Till dig som arbetar på en skola
1. Hitta ett arbetslivsmuseum nära din skola
(sök på landskap för bästa resultat. Flera arbetslivsmuseer ligger utanför städerna)
2. Centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11
3. Arbetslivsmuseerna och Lgr 11
4. Hur en skoldag kan se ut på Qvarnstensgruvan
5. Länk till Källkritik – Interaktivt klassrumsmaterial där dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk
6. Länk till Sveriges historia – En digital undervisningsresurs för skolan. Här kan lärare hitta inspiration till historielektionerna och elever få tillgång till material som utgår från historiska föremål

Till dig som arbetar på ett arbetslivsmuseum
– mallar
1. Tips på aktiviteter på arbetslivsmuseer
2. Årstabell för arbetslivsmuseer med barnverksamhet
3. Hur man kopplar en aktivitet till kunskapskrav
4. Hur man gör ett skolprogram på ett arbetslivsmuseum
5. Hur man kontaktar skolan
6. Centralt innehåll och kunskapskrav i läroplan
7. Arbetslivsmuseerna som klassrum

– låt dig inspireras av hur de gör på andra arbetslivsmuseer:

1.  Blåherremölla
2. F 11 Museum
3. Femörefortet
4. Jädersbruksvänner
5. MoDo museum
6. Qvarnstensgruvan
7. Sveriges Fängelsemuseum
8. Ölands museum Himmelsberga
9. Utomhuspedagogik för arbetslivsmuseer – på Qvarnstensgruvan
10. Pythagoras Industrimuseum
11. Pythagoras Industrimuseum – Snilleblixtarna
12. Statarmuseet i Skåne
13. Ebbamåla Bruk
14. Frövifors Pappersbruksmuseum
15. Gällivare museum
16. Hillefors Grynkvarns Museum
17. Nordmarks gruvmuseum
18. Norrbyskärs Museum
19. Rosenlöfs Tryckerimuseum
20. Slite sjöfartsmuseum
21. Svenska Skoindustrimuseet
22. Ett hem i Jonsered – länk till deras hemsida
23. Lantbruksmuseet Hammenhög
24. Gislaveds industrimuseum
25. Pumphuset Uppsala
26. Vaxholms fästnings museum
27. Gamla Bruket i Munkfors
28. Dalénmuseet i Stenstorp
29. Kulturreservatet Vallby Sörgården
30. Engelsbergs Oljefabrik
31. Marmorbruksmuseet på Kolmården
32.  Boxholms Bruksmuseum
33. Erlandergården i Ransäter
34.
Forum Museum Rönnskär
35.
Maritiman
36.
Museiföreningen Munkedals Jernväg
37.
 Norrahammars Industri- och bygdemuseum
38.
Porfyr- och Hagströmmuseet
39.
Skolsegelfartyget Ellen
40.
Sveriges rundradiomuseum
41. 
Tändsticksmuseet 
42.
Volvo Museum
43.
Brunnsmuseet Sätra Brunn
44.
Derome Trä & Nostalgimuseum
45.
Målilla Mekaniska Verkstad
46.
Nyboda skolmuseum
47.
Stripa Gruv. miljö
48.
Tykarpsgrottan
49.
Veterinärhistoriska museet i Skara
50.
Världsarvet Grimeton
51.
Brigadmuseum
52.
Falu Gruva
53.
Forserums Bygde- och Industrimuseum
54.
Karlsborgs Fästningsmuseum
55.
Skogsmuseum Remningstorp
56.
Stora Mellby mekaniska museum
57.
Svenska VävstolsMuseet
58.
Tunnbinderiet i Knobesholm
59.
Vadsbo museum

Sagt av deltagare i projektet Arbetslivsmuseer som klassrum

”Tack för vi fick möjligheten att vara en del i detta projekt. Vi har fått tips, idéer och av våra egna tankar har konkreta förslag vuxit fram som vi nu kan arbeta vidare med och omsätta i praktiken. Bara det att få en överblick, tydliga mallar och sammanfattningar om hur vi ska/kan arbeta med vårt material, hur vi ska vinkla det för att det skall bli en lektion med värde för elever, lärare, museet och för oss som pedagoger, är guld värt.”

“Ny helg och ny action på Jäder! Idag har arbetsgruppen för “framtid och ungdom” haft en studiedag ihop med pedagogen Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan i Lugnås. Vi har lärt oss hur vi på ett bra sätt skall kunna erbjuda grundskolan åk 4-6 studiedagar och lektioner ute vid Jäder. En superdag med engagerade deltagare och en fängslande ledare, vi ser fram mot kommande kontakter med skolan.”

“Alla var mycket nöjda med energiknippet Pia Åkessons ledning och vi blev mycket inspirerade och kommer att ta till vara de ideer och förslag som kom fram under dagen.”

Bilder från Pias besök på arbetslivsmuseerna som ingick i projektet 2015