Pedagogik

Järnvägens museum Ängelholm

Järnvägens museum Ängelholm

Arbetslivsmuseerna liknar inte andra museer. Här finns ytterst få montrar men många maskiner och föremål som visas i drift. Arbetslivsmuseerna erbjuder en upplevelse för alla sinnen. Hur många har egentligen hört en ramsåg äta sig in i stocken, känt värmen och fukten när en ångmaskin startar med ett väsande ljud eller känt iskylan tränga sig upp i överarmarna när man sköljer tvätten i en isvak? Sådana upplevelser finns på arbetslivsmuseerna. Det finns även en stor trygghet och trovärdighet i arbetslivsmuseernas förmedling eftersom den sker på den plats historien utspelat sig och förmedlas av människor som varit med och kan berätta.

Museernas inriktningar sträcker sig över 41 olika områden. Det kan handla om medicin, textil, offentlig förvaltning, skog, smedja och så vidare. Ett arbetslivsmuseum återfinns inte alltid i ett hus, det kan lika gärna vara ett segelfartyg, en gruva, ett tåg eller ett flygplan.
Arbetslivsmuseer har något att erbjuda oavsett ålder och för att förmedla innehållet på ett arbetslivsmuseum behövs pedagogik. De pedagogiska verktygen är olika beroende på om det gäller vuxna eller barn.

Kurser och kunskapsöverföring är en av ArbetSams viktigaste frågor. Vi samarbetar med Arbetets museum och arrangerar tillsammans utbildningar med olika inriktningar. Vi tillgänliggör även material som arbetslivsmuseerna ska kunna ha användning av i sitt arbete på den här sidan. Läs också mer på sidan om projektet Arbetslivsmuseer som klassrum.

Hör gärna av dig till oss om du har idéer kring pedagogik som du vill dela med dig av eller har tips, önskemål om kurser med mera.

Qvarnstensgruvan Ingemar Beiron Foto Lovisa A. Grentzelius 2014
Ingemar Beiron visar Qvarnstensgruvan i Lugnås. Foto: Lovisa Almborg