Nyheter för arbetslivsmuseer – maj

I nyhetsbrevet för maj månad kan man läsa om Arbetets museums och ArbetSams kommande seminarium, Landsorten har behoven, storstaden pengarna,  i Almedalen där bland annat demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke medverkar. Man kan även ta del av Ida Dickssons och Bengt Spades utomordentliga handbok för dammägare samt läsa om Kulturarvsdagen 2016.

Nyheter för arbetslivsmuseer – maj 2016