Nyheter för arbetslivsmuseer – juni (RAÄ fördelning projektbidrag 2018)

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har under våren 2018 fördelat 16 milj kr i projektbidrag till kulturarvsarbete. Av de 16 milj kr är 8 milj kr reserverade för arbetslivsmuseer, men arbetslivsmuseer har även möjlighet att ta del av resterande 8 milj kr.
84 arbetslivsmuseer beviljades bidrag varav 60 är medlemmar i ArbetSam. Bra jobbat och grattis medlemmar!

Fördelning 8 milj kr till arbetslivsmuseer
Medlemmar i ArbetSam: 5 584 500 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 415 500 kr

Fördelning 8 milj till övrigt kulturarvsarbete
Medlemmar i ArbetSam: 1 124 000 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 626 000 kr
Övriga kulturarvsarbetare: 6 250 000 kr

Avslag
Medlemmar i ArbetSam: 16 747 868 kr
Övriga arbetslivsmuseer: 2 338 700 kr
Övriga kulturarvsarbete: 27 042 467 kr

Totalt ansöktes om 62 129 035 kr! Det visar att det finns ett enormt behov men också en enorm vilja i landet att bevara, bruka och utveckla vårt kulturarv och där industrisamhällets kulturarv som visas på arbetslivsmuseerna är viktig del.

1. Lista fördelning projektbidrag till kulturarvsarbete 2018
2. Länk till RAÄs hemsida med information om fördelningen

Bild: Medlemsmuseum Vadstena spetsmuseum beviljades 20 000 kr till knyppelredskap. Vadstena spetsmuseum tar varje år emot ett stort antal ungdomar och lär ut knyppelteknikens kunskap, en del av det immateriella kulturarvet.