Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

Nyligen nåddes vi av beskedet att Anders Lind, tidigare ordförande och museidirektör på Arbetets museum har gått bort. I nyhetsbrevet kan du även läsa om utredningen Återstart för kulturen – utredning av stöd och de sakråd som utsetts. God exempel på åtgärder vid natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag eftersöks. Vill du vara med i projektet Arbetslivsmuseum som klassrum? Nu är det hög tid att anmäla intresse. Nyhetsbrevet innehåller även information om fartygsstöd, kurser, krisstöd, Museidagar med årsmöte, materialmagasin samt påminnelse om insamling av besöksstatistik för 2020.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari

Pumphuset. Ort: Uppsala