Nyheter för arbetslivsmuseer – februari 2014

02 Februari

Arbetslivsmuseerna i den officiella statistiken

Efter ett långt arbete är vi på väg mot målet som vi kämpat hårt för – att arbetslivsmuseerna skall bli en del av den officiella museistatistiken i Sverige. Då kommer  våra 10 miljoner besökare att bli en del av statistiken. Från och med 2014 kommer det att finnas en ny post i statistiken: arbetslivsmuseum.

Nyheter för arbetslivsmuseer – februari 2014