Ny studie om de ideella kulturarven som framgångsrika besöksmål

Nyligen har en studie om ideell kulturarvsturism publicerats. Studien följer Qvarnstensgruvan i Lugnås, Munkedals järnväg i Munkedal och Repslagarmuseet i Älvängen, alla tre medlemsmuseer i ArbetSam. Besöksmålen har olika förutsättningar och olika erfarenheter som de delar med sig av. Studien är genomförd av Linn Heiel Ekeborg vid Högskolecentrum Bohuslän, VT 2017.
Länk till studie De ideella kulturarven som framgångsrika besöksmål