Ny rapport om marknadsföringsarbete för arbetslivsmuseer

För att bli lyckosam i marknadsföring måste man göra sin hemläxa. Ingen, varken ett stort företag eller ett litet ideellt drivet arbetslivsmuseum kan marknadsföra sig mot alla. Nyligen har rapporten Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum, gjord av Peter Rundström, publicerats. Den utgår från medlemsmuseet F11 Museum men innehåller många bra tips och strategier som går att applicera på arbetslivsmuseer generellt.

Länk till rapport Marknadsföringsarbete på ett arbetslivsmuseum.
Länk till resultat – Besöksstatistik
Länk till resultat – Kännedomsundersökning

Länk till mall – Besöksstatistik
Länk till mall – Besöksundersökning
Länk till mall – Kännedomsundersökning
Länk till mall – Strategisk marknadsplan