Ny rapport: Kulturvanor

Myndigheten för Kulturanalys har publicerat en ny rapport som handlar om våra kulturvanor. Rapporten tar upp kulturvanor och kulturaktiviteter hos den svenska befolkningen i åldrarna 16–85 år. Uppgifter bygger på enkätdata som under ett antal år samlats in i regi av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, och den baseras i huvudsak på data som samlats in 2014. Detta är den första rapport som Kulturanalys presenterar på grundval av SOM-institutets data. Avsikten är att löpande återkomma med fördjupade analyser och utökade beskrivningar i takt med att nya insamlingar görs. Här nedan finns länk till rapport att ladda ned som pdf.

Rapport 2016:1 Kulturvanor (Myndigheten för Kulturanalys)

Bild MfK Rapport 2016:1 Kulturvanor