Ny bok: Dammägarens handbok

Nu är den efterlängtade boken “Dammägarens handbok” klar. I Sverige finns minst 6 000 dammar, de flesta ganska små. Kunskapen om dammar och dammteknik har dock förlorats på många håll. Med medel från Riksantikvarieämbetet har Ida Dicksson och Bengt tagit fram en handbok där dammar beskrivs från historisk, juridisk, teknisk och praktisk synpunkt. Boken finns att ladda ned som pdf på ArbetSams hemsida. Klicka här.
Dammar_Framsidastor