Nu finns arbetslivsmuseerna i statistiken!

För första gången någonsin finns arbetslivsmuseerna med i museistatistiken. Stort tack till alla er som hjälpt till att skicka in information om ert museum. Att finnas med i statistiken är mycket viktigt. Finns man inte där behöver man inte tas på allvar, finns man där måste man respekteras!

Museistatistiken samlas in av Myndigheten för Kulturanalys. De har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. ”Museer 2013 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas verksamhet, personal och ekonomi. Populationen för år 2013 består av två grupper, den population som varit med i tidigare statistik, och för första gången den grupp av museer som kategoriseras som arbetslivsmuseer”, inleder Kulturanalys sin rapport.

Svarsfrekvensen har tyvärr inte varit den bästa bland arbetslivsmuseerna detta första år. Många kanske ställde sig frågan varför man skall ödsla tid på statistik. Till dem kan vi bara säga, skärp er. Kom igen och kämpa nästa år när det är dags igen. 1 331 arbetslivsmuseer tillfrågades. Av de arbetslivsmuseer som är medlemmar i samarbetsorganisationen ArbetSam svarade 243 av 407 museer. Av de arbetslivsmuseer som inte är medlemmar svarade 160 av 906 museer.

Antal besökare
ArbetSams medlemmar: 1 374 000. Medel = 5 700
Ej medlemmar ArbetSam: 544 000. Medel = 8 600

Besökare under 18 år
ArbetSams medlemmar: 153 218

Besökare från skolor och förskolor, antal barn
ArbetSams medlemmar: 37 102 barn

Genomsnittslig entré
ArbetSams medlemmar: 57 kronor

Unika besök på hemsidan
ArbetSams medlemmar: 831 besök

Har webbplatsen anpassad för mobil eller surfplatta
ArbetSams medlemmar: 90 museer

Aktivt arbete på Wikipedia
ArbetSams medlemmar: 9 museer

Finns på Facebook
ArbetSams medlemmar: 40 museer (följare i medeltal = 305)

Antal årsarbetskrafter
ArbetSams medlemmar: 178

Ideellt arbete, antal årsarbetskrafter
ArbetSams medlemmar: 320

Totala intäkter och kostnader
ArbetSams medlemmar:
Intäkter: 144 516 000 kronor.
Kostnader: 161 660 000 kronor

Bild framsida Museer-2013150x212