Möte med kulturminister Alice Bah Kuhnke

ArbetSam hade i slutet av augusti möjlighet att träffa kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Det blev ett trevligt möte som pågick i cirka 45 minuter på kulturministerns rum på Regeringskansliet.
Vi berättade om vår organisation, bevarandet av industrisamhällets kulturarv och betydelsen av arbetslivsmuseernas verksamhet.
ArbetSam framförde följande önskningar till kulturministern:

1. Fördubblat projektbidrag till arbetslivsmuseer
– Riksantikvarieämbetet fördelar varje år projektbidrag till arbetslivsmuseer.

2. Ökat stöd och verksamhetsbidrag till ideella organisationer
– Riksantikvarieämbetet fördelar varje år verksamhetsbidrag till ideella organisationer.

3. Behovet och vikten av stöd till utbildningar och kunskapsuppbyggnad.
4. Förfrågan om att inviga ArbetSams Museidagar 2016

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister Kulturdepartementet Statsråd

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister Kulturdepartementet Statsråd