Mikael Parr ny ordförande i ArbetSam

Sveriges största museiorganisation, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) genomförde 13 april sitt årsmöte i samband med organisationens Museidagar 2018. Vid årsmötet valde man enhälligt att följa valberedningens förslag att utse Mikael Parr, museichef Flygvapenmuseum, till ny ordförande i ArbetSam. Mikael Parr har 40 års museierfarenheter, är van med att arbeta tillsammans med ideella krafter och var med och startade ArbetSam.
”Att få förmånen att leda arbetet i en sån här stor rikstäckande organisation ska bli mycket roligt och stimulerande! Och inte minst utmanade, med tanke på att vi företräder tusentals engagerade människor från alla delar landet”, säger Mikael Parr.

Länk till pressmeddelande

FOTO:GÖRAN BILLESON Bild: Mikael Parr.

 

 

 

 

 

 

Bild: Styrelse och kansli 13 april 2018. Från vänster: Lovisa Almborg, Helena Törnqvist, Mikael Parr, Pia Enocson, Åke Paulsson, Annette Backner, Katarina Kallings, Kerstin Bergström, Göran Nilsson, Erika Grann, Hans Hellman och Jan-Erik Andersson. Saknas på bild: Pia Åkesson. Foto: Torsten Nilsson.