Medlemsutveckling

Vid seminariet i Norrköping 1998 då ArbetSam bildades var det nog ingen som kunde ana att organisationen 20 år senare skulle ha över 600 medlemmar. Arbetslivsmuseernas framväxt har mycket gemensamt med hembygdsföreningarna. För 100 år sedan levde vi i en kraftig industrialiseringsprocess. Många lämnade sina arbeten inom jordbruket för att söka sin lycka som industriarbetare. Som ett svar på detta, som uppfattades som en hot, skapades hembygdsrörelsen. 100 år senare är det industrisamhället som förändras. Produktionen flyttades till andra länder och automatisering och rationalisering gör att antalet industriarbetare minskar varje år. Kvar finns museer som berättar om industrisamhällets framväxt och kulturarv och många väljer att gå med i Sveriges största museiförening.

”För en industrihistoriker som jag finns det inget som är så inspirerande som att träffa medlemmar från ArbetSam på kurser och resor. Alla deras arbetslivsmuseer är ju liksom själva grunden till att det finns en industrihistoria bevarad och kunskapen som
finns bland dem är en guldgruva för någon som jag”
Citat av Ida Dicksson, enskild medlem, från ArbetSam 20 år – Jubileumsskrift

ArbetSam fortsätter att växa varje år. Nu har ArbetSam över 600 museer anslutna. Det är glädjande att antalet anslutna medlemmar ökar för varje år. Genom att vår representativitet ökar kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt.

Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utformning. Det är utifrån medlemmarnas behov och önskemål vi styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska anordna. Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sverige från norr till söder. Arbetslivsmuseerna finns överallt, i storstaden, i den mindre orten och glesbygden. Ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.

Länk till databas med alla medlemsmuseer.

collage