Medlemsutveckling

Vid seminariet i Norrköping 1998 då ArbetSam bildades var det nog ingen som kunde ana att organisationen knappt 20 år senare skulle ha över 500 medlemsmuseer. Arbetslivsmuseernas framväxt har mycket gemensamt med hembygdsföreningarna. För 100 år sedan levde vi i en kraftig industrialiseringsprocess. Många lämnade sina arbeten inom jordbruket för att söka sin lycka som industriarbetare. Som ett svar på detta, som uppfattades som en hot, skapades hembygdsrörelsen. 100 år senare är det industrisamhället som förändras.  Produktionen flyttas till andra länder och automatisering och rationalisering gör att antalet industriarbetare minskar för varje år. Nu bygger vi arbetslivsmuseer och många väljer att gå med i Sveriges största museiförening.

ArbetSam fortsätter att växa varje år. Under 2018 anslöt sig 19 nya medlemsmuseer, 3 nya enskilda medlemmar samt 2 nya föreningar/organisationer. I slutet av 2018 var vi 620 medlemmar varav 571 arbetslivsmuseer. Övriga är föreningar, organisationer och enskilda medlemmar.
Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!
Lista nya medlemsmuseer 2017.

Det är glädjande att antalet anslutna medlemmar ökar för varje år. På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt genom att vår representativitet ökar.

Det är medlemmarna som skapar ArbetSams utformning. Det är utifrån medlemmarnas behov och önskemål vi styr vilka frågor vi ska driva och vilka kurser vi ska anordna. Geografiskt återfinns medlemmarna över hela Sverige i alla landskap. Arbetslivsmuseerna finns i storstäder, i mindre orter och ute på landsbygden. Ofta på kulturhistoriskt intressanta platser. Arbetslivsmuseernas inriktningar sträcker sig över 41 olika verksamhetsområden.

Länk till databas med alla medlemsmuseer.

collage